Innowacyjny i efektywny system szkolenia oraz rozwoju zawodowego maszynistów

Zakończone zostały prace nad Raportem końcowym projektu "Innowacyjny i efektywny system szkolenia oraz rozwoju zawodowego maszynistów", który realizowany był na rzecz organizacji branżowych, w tym IGTL. Raport podsumowuje badania przeprowadzone w oststnich miesiącach, których przedmiotem było określenie sytuacji na rynku i deficytu pracowników, zdefiniowanie szeregu psychologicznych aspektów pracy w zawodzie maszynisty oraz sformułowanie rekomentacji dotyczących systemu szkolenia i dostępu do zawodu. Raport w całości będzie publikowany w najbliższym czasie, a już teraz dostępna jest skrócona informacja podsumowująca kluczowe ustalenia.