Cedrob Cargo Sp. z o.o.
ul. Wspólna 70
00-687
Warszawa
www.grupacedrob.pl

Cedrob Cargo rozpoczął 2 2020 roku działalność operacyjną w strukturach Grupy Cedrob, wspierając transport i logistykę Zakładu Produkcji Pasz. Realizowana przez spółkę forma przewozu towarów jest innowacyjnym rozwiązaniem na skalę krajową, podjętym przez prywatne przedsiębiorstwo. Rozwój tej gałęzi transportu w Grupie Cedrob wskazuje na głęboką świadomość producenta, który obok optymalizacji kosztowej, sprawności logistycznej i spedycyjnej troszczy się o środowisko, minimalizując jego negatywny wpływ na otoczenie. Bez wątpienia jest to milowy krok dla Grupy Cedrob w stronę realizowanej polityki zrównoważonego rozwoju.
Dzięki synergii transportu drogowego i kolejowego, transport intermodalny jest obecnie najbardziej ekologiczną formą przewozu towarów. Pierwszy transport Cedrob Cargo odbył się 5 października 2020 roku, w ramach którego do Ciechanowa trafiło 1620 ton śruty sojowej. Przez tych kilkanaście miesięcy spółka realizując swoje statutowe działania wykonała do końca sierpnia 2021¬ roku 98 transportów kolejowych na trasie Gdynia — Ciechanów oraz Gdynia — Rypin. Miesięcznie w kontenerach przewożonych jest koleją 15.000 — 20.000 ton komponentów paszowych, które następnie trafiają na naczepach kontenerowych do wytwórni pasz w Gumowie, Raciążu oraz Rypinie. Przeniesienie transportu na kolej przyniosło w tym stosunkowo krótkim czasie wymierne korzyści finansowe. Wynikają one ze zmiany dotychczasowej metody transportu oraz natychmiastowe korzyści ekologiczne będące następstwem zmniejszenia zużycia miesięcznej ilości oleju napędowego, a w związku z tym zmniejszenia emisji spalin do atmosfery. Dodatkowym, pozytywnym następstwem wprowadzonych zmian jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprzez ograniczenie ilości aut poruszających się po polskich drogach. Aktualnie spółka dysponuje: 88 wagonami (platformy do przewozu kontenerów), 176 kontenerami do przewozu śruty sojowej i 4 urządzeniami do przeładunku kontenerów typu Reachstacker. W przypadku transportu drogowego flota ma 7 aut ciężarowych i 7 naczep do przewozu kontenerów wykorzystywanych na odcinku od terminala przeładunkowego do wytwórni pasz.
Cedrob Cargo w listopadzie br. planuje uruchomienie transportu intermodalnego bezpośrednio do miejscowości Raciąż, w której zlokalizowana jest jedna z wytwórni Zakładu Produkcji Pasz. Będzie to możliwe dzięki modernizacji–infrastruktury kolejowej w stacji Raciąż. Rozwiązanie to skróci znacznie transport z 40 km do zaledwie 2 km. W roku 2022 spółka planuje dalsze inwestycje, a najważniejsze z nich to uruchomienie transportów intermodalnych z portu Gdynia do wytwórni w Ligocie Dolnej oraz rozpoczęcie transportów z południowo-wschodniej Polski oraz Ukrainy do wszystkich wytwórni pasz z innymi produktami rolnymi używanymi do ich produkcji.