LOTOS Kolej Sp .z o.o.
Ul. Michałki 25
80-716
Gdańsk
lotoskolej.pl

LOTOS Kolej jest drugim największym kolejowym przewoźnikiem w Polsce pod względem pracy przewozowej oraz liderem na rynku przewozów towarów niebezpiecznych. Spółka eksploatuje ponad 120 lokomotyw i około 4 500 wagonów, świadcząc usługi dla Grupy Kapitałowej LOTOS, a także dla klientów zewnętrznych. Ponadto spółka wykonuje czynności ekspedycyjne na bocznicy kolejowej, a także oferuje wynajem i serwis techniczny taboru kolejowego. W nowoczesnej oczyszczalni wykonywane są usługi czyszczenia cystern kolejowych, a w symulatorze lokomotywy Dragon 2 odbywają się szkolenia maszynistów. LOTOS Kolej od 2015 roku samodzielnie realizuje przewozy na terenie Republiki Federalnej Niemiec, od 2020 roku uzyskała również licencję na przewozy w Republice Czeskiej