Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL S.A.
ul. Macieja Rataja 15b
20-270
Lublin
www.prklublin.pl

Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL S.A. swój rodowód wywodzi ze struktur Polskich Kolei Państwowych, a  dokładnie z PKP – Zakładów Budownictwa Kolejowego w Lublinie, które w 1991 r. w ramach I –go etapu restrukturyzacji PKP przekształcone zostały w przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego EXKOL – Przedsiębiorstwo Państwowe. PBK – EXKOL  P.P w 1993 r. objęte zostało eksperymentem tzw. kontraktu menadżerskiego. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej oddał Przedsiębiorstwo w zarządzanie – zarządcy kontraktowemu Panu Kazimierzowi Zbochowi. Zarządca uruchomił proces prywatyzacji Przedsiębiorstwa Państwowego, w wyniku którego Załoga wybrała prywatyzację bezpośrednią  poprzez odpłatne oddanie Przedsiębiorstwa społeczności pracowniczej. W grudniu 1998 r. w Sądzie Gospodarczym zarejestrowany został nowy podmiot prawa handlowego – Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie – EXPOL S.A.