TANKWAGON Sp. z o.o.
ul. Św. Ducha 5A/15
70-205
Szczecin
www.tankwagon.pl

Tankwagon Sp. z o.o. – spółka z ponad 25-letnim doświadczeniem kolejowym. Działamy w branży od 1991 roku, a głównym obszarem naszej działalności jest dzierżawa taboru kolejowego na bazie taboru własnego oraz partnerów spółki. Od maja 2014 roku funkcjonujemy w ramach niemieckiej grupy kapitałowej OAK Capital, która aktywnie działa w branży kolejowej na rynku europejskim (obecnie jako European Wagon Lease GmbH) zajmując się wynajmem taboru kolejowego: lokomotyw i wagonów towarowych.
Posiadany tabor kolejowy to przede wszystkim cysterny do przewozu: gazów płynnych (amoniak, LPG), produktów naftowych (paliwa płynne, mazut), mediów żrących (cysterny hermetyczne ze stali nierdzewnej) oraz inne wagony, takie jak: węglarki serii Eanos, wagony samowyładowcze serii Fcs, Fas, platformy serii Res, Regs, a ilość zarządzanego przez firmę taboru regularnie wzrasta. Oferty dzierżawy dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów. Dla zagranicznych partnerów świadczymy także usługi organizacji napraw wagonów w certyfikowanych zakładach naprawczych.
W roku 2013 otrzymaliśmy Certyfikat Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie (ECM), wydany przez Urząd Transportu Kolejowego, potwierdzający spełnienie standardów technicznych i organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji taboru kolejowego. W roku 2016 po pozytywnym przejściu audytu recertyfikującego otrzymaliśmy prolongatę certyfikatu, na maksymalny możliwy okres tj. 5 lat W oparciu o wdrożone procedury, posiadane dokumenty oraz specjalistyczną wiedzę i doświadczenie jesteśmy gotowi do świadczenia usług ECM także innym podmiotom.