Orlen KolTrans S.A.
ul. Chemików 7
09-411
Płock
www.orlenkoltrans.pl

ORLEN KolTrans jest spółką z Grupy Kapitałowej PKN ORLEN działającą w branży kolejowej od 2001 roku. Oferuje kompleksową usługę w zakresie transportu kolejowego obejmującą krajowy i międzynarodowy transport towarów, serwis i naprawę taboru kolejowego, dzierżawę wagonów oraz obsługę bocznic.  Z dniem 1 czerwca 2017 roku w skład majątku spółki ORLEN wszedł Obszar Usług Kolejowych Spółki Euronaft Trzebinia należący do ORLEN Południe S.A. Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa Euronaft Trzebinia realizowała przewozy od 2005 r w  branży towarów niebezpiecznych, chemii,  kruszyw, piasku czy przewozów specjalnych dla Klientów z Grupy Kapitałowej ORLEN jak i Klientów zewnętrznych. Zakres działalności po połączeniu nie zmieni się i  będzie obejmował m.in. przewóz kolejowy realizowany na terenie Polski, a także czyszczenie, naprawę cystern i lokomotyw w warsztatach w Płocku i Trzebini, zarządzanie bocznicami GK ORLEN w Płocku, Trzebini, Jedliczu, Ostrowie Wlkp., Włocławku, Widełce k/Rzeszowa i wkrótce Olszanicy k/Krakowa, oraz dzierżawę cystern kolejowych. Udział w rynku transportowym ORLEN KolTrans wg. danych UTK za 2016 to 2,27% wg. pracy przewozowej,  a Euronaft Trzebinia to 1,04 %. Z danych z bieżącego roku widać również tendencję wzrostową udziałów w rynku obu spółek.