Grupa Azoty Chemkol Sp. z o. o.
ul. Mostowa 30F
47-223
Kędzierzyn-Koźle
www.ctl.pl

Firma koncentruje się na obsłudze logistycznej produktów i surowców chemicznych oraz kompleksowej obsłudze bocznic kolejowych przede wszystkim Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. w Kędzierzynie Koźlu - jednego z największych w Polsce producentów z branży chemiczno-nawozowej.
Bogata infrastruktura techniczna, jaką dysponuje firma Grupa Azoty Chemkol Sp. z o.o., umożliwia oferowanie kompleksowych usług logistycznych i remontowych, czyszczenie taboru i zbiorników używanych do przewozu chemikaliów w tym materiałów niebezpiecznych. Spółka oferuje również usługi doradztwa technicznego i organizacyjnego w zakresie zarządzania prywatną infrastrukturą kolejową oraz świadczy usługi kompleksowego zarządzania bocznicami kolejowymi (np.: Pfleiderer Silekol Sp. z o.o.).
Spółka jest certyfikowanym dostawcą swoich usług posiadającym Systemy Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem ISO 9001:2009, SQAS Tankcleaning w obszarze myjni i cystern oraz SQAS RTC Workshop w obszarze warsztatów naprawczych cystern kolejowych.
Grupa Azoty Chemkol Sp. z o.o. jest certyfikowanym przez Urząd Transportu Kolejowego – Podmiotem Odpowiedzialnym za Utrzymanie (Entity in Charge of Maintenance - ECM), zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE)  nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe. Zakres certyfikatu ECM obejmuje wszystkie cztery funkcje utrzymania – w tym funkcję czwartą – przeprowadzenie utrzymania.