CTL Logistics Sp. z o. o.
ul. Długa 90
41-208
Sosnowiec
www.ctl.pl

Grupa CTL Logistics to działający od 1992 roku międzynarodowy koncern, oferujący kompleksową obsługę logistyczną w zakresie transportu kolejowego i samochodowego towarów - również z uwzględnieniem przewozów transgranicznych - spedycji, obsługi bocznic kolejowych, utrzymania taboru kolejowego, budowy i serwisu infrastruktury kolejowej, usług przeładunkowych, doradztwa celnego oraz zaopatrzenia w surowce. Terytorium działalności Grupy CTL Logistics, to Europa - zarówno wschodnia jak i zachodnia.
CTL Logistics posiada kompetencje, organizację i potencjał do realizacji misji kompleksowego operatora logistycznego. Trzonem logistyki Grupy CTL jest ekologiczny transport kolejowy, ale również integracja innych niezbędnych elementów i środków transportu pozwalających realizować proces logistyczny dla Klienta „od początku do końca".
Misją CTL Logistics jest świadczenie wysokiej jakości kompleksowych usług logistycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego Klienta, przy zachowaniu optymalnej struktury kosztów.
CTL Logistics dąży do najwyższych standardów w usługach logistycznych i zajęcia wiodącej pozycji wśród prywatnych operatorów kolejowych działających na rynkach Unii Europejskiej.
W skład zakresu usług Grupy CTL Logistics wchodzą:
- Transport kolejowy i samochodowy
- Transport intermodalny
- Obsługa spedycyjna i celna
- Obsługa bocznic kolejowych
- Przeładunki w portach morskich
- Przeładunki na terminalach lądowych
- Przeładunki na granicy wschodniej Polski
- Budowa i serwis infrastruktury kolejowej
- Dzierżawa taboru kolejowego
- Serwis lokomotyw i wagonów
- Logistyka dostaw towarów masowych
- Zagospodarowanie odpadów przemysłowych
- Rekultywacja terenów