Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 101
38-200
Jasło
www.petrosoft.pl

Firma Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o. działa na rynku od 2000 roku. Jest dynamicznie rozwijającą się firmą informatyczną o zasięgu ogólnopolskim. Posiada oddziały w Rzeszowie, Jaśle, Gdańsku i Czechowicach-Dziedzicach. Od początku swojej działalności zajmuje się analizą, projektowaniem i wdrażaniem unikalnych systemów informatycznych.

Kluczowym obszarem działalności Petrosoft.pl jest dostawa na rynek własnych rozwiązań programistycznych. Oprogramowania Petrosoft.pl pracują w wielu branżach, są na bieżąco aktualizowane i rozwijane. Firma jest doświadczonym integratorem nowoczesnych technologii informatycznych.

Petrosoft.pl od kilkunastu lat działa na rzecz branży kolejowej poprzez wdrażanie systemów informatycznych dla przedsiębiorstw kolejowych. W swoim portfolio posiada unikalny i dostępny w wersji międzynarodowej system informatyczny RAILSoft Business Solutions. 

System jest kompleksowym rozwiązaniem informatycznym, wspierającym procesy biznesowe związane z bezpieczeństwem kolejowym, logistyką kolejową, kompetencjami pracowników, utrzymaniem pojazdów kolejowych oraz infrastruktury kolejowej. Modułowa konstrukcja pozwala na jego efektywne wykorzystywanie przez dowolnej skali podmiot systemu kolejowego: Właścicieli, Dysponentów i Eksploatujących tabor kolejowy oraz infrastrukturę kolejową, Podmiotów Odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM), Warsztatów Remontowych oraz Producentów taboru kolejowego, Przewoźników kolejowych, Zarządców bocznic oraz Infrastruktury Kolejowej. Dodatkową wartością jest pełna integracja z danymi z systemu GPS. Oprogramowanie RAILSoft jest rozwijane przez Petrosoft.pl od niemal 5 lat i wdrażane w przedsiębiorstwach kolejowych. System jest zorientowany procesowo. Identyfikuje i digitalizuje wszystkie procesy z obszaru szeroko pojętego bezpieczeństwa uczestnika systemu kolejowego, odpowiednio do przydzielonych zadań i obowiązków wynikających z Regulaminów Organizacyjnych Klienta.

RAILSoft jest w pełni zgodny z Rozporządzeniem UE 445/2011 (funkcje I i IV) w zakresie czynności utrzymania i naprawy pojazdów kolejowych oraz ich komponentów (wyposażenia), postanowieniami Ustawy o Transporcie Kolejowym z dnia 16 listopada 2016 roku wraz ze związanymi Rozporządzeniami oraz Aktami Prawnymi i innymi Dokumentami.