INFRARES Sp. z o.o.
ul. Świętojerska 5/7
00-236
Warszawa
www.infrares.pl

Infrares Sp. z o.o. jest niezależną firmą dostarczającą usługi projektowe i doradcze, specjalizującą się w pracach z zakresu mobilności i infrastruktury transportowej.

Zakres oferowanych usług obejmuje projektowanie, nadzory autorskie i inwestorskie, a także doradztwo technicznego oraz wykonawstwo.

Podstawą firmy jest profesjonalna i zaangażowana kadra z wieloletnim doświadczeniem w branży.

 Oferujemy usługi w zakresie:

 • kompleksowej obsługi budownictwa kolejowego, drogowego, przemysłowego i ogólnego;
 • wykonywania dokumentacji projektowych we wszystkich stadiach określonych Prawem Budowlanym, na przedsięwzięcia inwestycyjne i modernizacyjne oraz ekspertyz w następujących specjalnościach kolejowych:
  • linie, stacje, bocznice i ładownie;
  • sterowanie ruchem kolejowym;
  • sieci i urządzenia elektroenergetyki kolejowej oraz trakcji elektrycznej;
  • sieci i urządzenia telekomunikacji oraz teletechniki kolejowej;
  • mosty i wiadukty kolejowe.

Zakres oferowanych usług obejmuje również następujące specjalności ogólnobudowlane:

 • architektura;
 • konstrukcje budowlane;
 • sieci i instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, centralnego ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji;
 • sieci i instalacje elektroenergetyczne oraz elektryczne;
 • sieci i instalacje telekomunikacyjne oraz teletechniczne;
 • drogi;
 • opracowywania ekspertyz na podstawie badań własnych:
  • geotechnicznych podłoża gruntowego;
  • oceny jakości istniejących budowli ziemnych.

Ważniejsze modernizacje linii kolejowych:

 • E30 Kraków – Medyka – Granica Państwa, odcinek Biadoliny – Tarnów,
 • E20, LCS Łuków, Siedlce, Międzyrzec Podlaski,
 • E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, Etap I, odc. Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne),
 • Budowa połączenia kolejowego MPL Kraków BALICE z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki – Balice,
 • Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, przebudowa dworca Łódź Fabryczna,
 • Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy,
 • Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, LOT A – odcinek Warszawa Zachodnia – Skierniewice, odcinek szlak Pruszków – Grodzisk Mazowiecki,
 • Przebudowa kompleksu dworcowego Gliwice – układ peronowo-torowy,
 • Terminal Brwinów,
 • Linia 57, odc. Kuźnica Białostocka – Gieniusze,
 • Linia 59, odc. Granica Państwa – Chryzanów,
 • Linie 25, 74, 78, odc. Stalowa Wola – Ocice,
 • Linia 68, odc. Lublin – Stalowa Wola Rozwadów.