Ważną część działalności sekcji stanowi współpraca z UTK, TDT i ministerstwem właściwym ds. transportu. Za pośrednictwem Sekcji podmioty działające na rynku mają możliwość sygnalizowania problemów z praktycznym stosowaniem przepisów krajowych i unijnych w zakresie techniki i bezpieczeństwa. Na podstawie wniosków dysponentów taboru i ECM Sekcja formułuje konkretne postulaty dotyczące działań administracji w obszarze nadzoru i kontroli, a także jest podmiotem aktywnym w konsultacjach projektów zmian w przepisach, w tym w związku z implementacją do polskiego porządku prawnego regulacji unijnych dotyczących jednolitego obszaru kolejowego i interoperacyjności (m.in. recast, IV pakiet kolejowy). 

 

Sekcja współpracuje z ERFA (Europejskie Stowarzyszenie Kolejowego Transportu Towarowego), VDV (Stowarzyszenie Niemieckich Firm Transportowych) i ERA (Agencja Kolejowa Unii Europejskiej). Z nominacji ERFA uczestniczy w grupach roboczych ds. rewizji TSI Hałas oraz migracji GSM-R.

 

Przewodniczącym Sekcji, a zarazem Wiceprezesem Zarządu Izby jest Pan Przemysław Korwiel Wiceprezes Zarządu TANKWAGON Sp. z o.o.

 


Lista firm:
Sekcja Wagonów i Spedycji


AXBENET s.r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Lublin 20-244, ul Wilhelma Orlika Ruckemana 8/9
www.axbenet.sk
Czytaj więcej
ARGOSERVICE Jolanta Walczak-Wielgus
Warszawa 02-746 , ul. Noskowskiego 12/24
www.wascosa.ch
Czytaj więcej
PROTOR Sp. z o.o.
Zabrze 41-800, ul. Dąbrowskiego 2
www.protorsa.com.pl
Czytaj więcej
CIECH Cargo Sp. z o.o.
Inowrocław 88-101, ul. Fabryczna 4
www.ciechgroup.com
Czytaj więcej
FRANZ KAMINSKI WAGGONBAU POLSKA Sp. z o.o.
Nysa 48-300, ul. Niemcewicza 4
www.kaminski-polska.pl
Czytaj więcej
CEMET S.A.
Warszawa 01-756, ul. Przasnyska 6a
www.cemet.pl
Czytaj więcej

Strony