Ważną część działalności sekcji stanowi współpraca z UTK, TDT i ministerstwem właściwym ds. transportu. Za pośrednictwem Sekcji podmioty działające na rynku mają możliwość sygnalizowania problemów z praktycznym stosowaniem przepisów krajowych i unijnych w zakresie techniki i bezpieczeństwa. Na podstawie wniosków dysponentów taboru i ECM Sekcja formułuje konkretne postulaty dotyczące działań administracji w obszarze nadzoru i kontroli, a także jest podmiotem aktywnym w konsultacjach projektów zmian w przepisach, w tym w związku z implementacją do polskiego porządku prawnego regulacji unijnych dotyczących jednolitego obszaru kolejowego i interoperacyjności (m.in. recast, IV pakiet kolejowy). 

 

Sekcja współpracuje z ERFA (Europejskie Stowarzyszenie Kolejowego Transportu Towarowego), VDV (Stowarzyszenie Niemieckich Firm Transportowych) i ERA (Agencja Kolejowa Unii Europejskiej). Z nominacji ERFA uczestniczy w grupach roboczych ds. rewizji TSI Hałas oraz migracji GSM-R.

 

Przewodniczącym Sekcji, a zarazem Wiceprezesem Zarządu Izby jest Pan Przemysław Korwiel Wiceprezes Zarządu TANKWAGON Sp. z o.o.

 


Lista firm:
Sekcja Wagonów i Spedycji


Cedrob Cargo Sp. z o.o.
Warszawa 00-687, ul. Wspólna 70
www.grupacedrob.pl
Czytaj więcej
JSW Logistics Sp. z o.o.
Katowice 40-282, ul. Ignacego Paderewskiego 41
www.jswlogistics.pl
TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o.
Katowice 40-599, Ul. Żeliwna 38
tuv-thuringen.pl
Czytaj więcej
LOTOS Kolej Sp .z o.o.
Gdańsk 80-716, Ul. Michałki 25
lotoskolej.pl
Czytaj więcej
AXBENET s.r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Katowice 40-101 , Chorzowska 108
www.axbenet.sk
Czytaj więcej
PROTOR Sp. z o.o.
Zabrze 41-800, ul. Dąbrowskiego 2
www.protorsa.com.pl
Czytaj więcej

Strony