Ważną część działalności sekcji stanowi współpraca z UTK, TDT i ministerstwem właściwym ds. transportu. Za pośrednictwem Sekcji podmioty działające na rynku mają możliwość sygnalizowania problemów z praktycznym stosowaniem przepisów krajowych i unijnych w zakresie techniki i bezpieczeństwa. Na podstawie wniosków dysponentów taboru i ECM Sekcja formułuje konkretne postulaty dotyczące działań administracji w obszarze nadzoru i kontroli, a także jest podmiotem aktywnym w konsultacjach projektów zmian w przepisach, w tym w związku z implementacją do polskiego porządku prawnego regulacji unijnych dotyczących jednolitego obszaru kolejowego i interoperacyjności (m.in. recast, IV pakiet kolejowy). 

 

Sekcja współpracuje z ERFA (Europejskie Stowarzyszenie Kolejowego Transportu Towarowego), VDV (Stowarzyszenie Niemieckich Firm Transportowych) i ERA (Agencja Kolejowa Unii Europejskiej). Z nominacji ERFA uczestniczy w grupach roboczych ds. rewizji TSI Hałas oraz migracji GSM-R.

 

Przewodniczącym Sekcji, a zarazem Wiceprezesem Zarządu Izby jest Pan Przemysław Korwiel Wiceprezes Zarządu TANKWAGON Sp. z o.o.

 


Lista firm:
Sekcja Wagonów i Spedycji


FRANZ KAMINSKI WAGGONBAU POLSKA Sp. z o.o.
Nysa 48-300, ul. Niemcewicza 4
www.kaminski-polska.pl
Czytaj więcej
CEMET S.A.
Warszawa 01-756, ul. Przasnyska 6a
www.cemet.pl
Czytaj więcej
Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.
Jastrzębie Zdrój 44-330, Ul. Górnicza 1
www.jsk.pl
Czytaj więcej
GATX Rail Poland Sp. z o.o.
Warszawa 00-843, Rondo Daszyńskiego 2B
www.gatx.eu
Czytaj więcej
Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A.
Kotlarnia 47-246, ul. Dębowa 3
www.kotlarnia.com.pl
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o. o. w Zamościu
Zamość 22-400, Ul. Szczebrzeska 11
www.lhs.com.pl
Czytaj więcej

Strony