Ważną część działalności sekcji stanowi współpraca z UTK, TDT i ministerstwem właściwym ds. transportu. Za pośrednictwem Sekcji podmioty działające na rynku mają możliwość sygnalizowania problemów z praktycznym stosowaniem przepisów krajowych i unijnych w zakresie techniki i bezpieczeństwa. Na podstawie wniosków dysponentów taboru i ECM Sekcja formułuje konkretne postulaty dotyczące działań administracji w obszarze nadzoru i kontroli, a także jest podmiotem aktywnym w konsultacjach projektów zmian w przepisach, w tym w związku z implementacją do polskiego porządku prawnego regulacji unijnych dotyczących jednolitego obszaru kolejowego i interoperacyjności (m.in. recast, IV pakiet kolejowy). 

 

Sekcja współpracuje z ERFA (Europejskie Stowarzyszenie Kolejowego Transportu Towarowego), VDV (Stowarzyszenie Niemieckich Firm Transportowych) i ERA (Agencja Kolejowa Unii Europejskiej). Z nominacji ERFA uczestniczy w grupach roboczych ds. rewizji TSI Hałas oraz migracji GSM-R.

 

Przewodniczącym Sekcji, a zarazem Wiceprezesem Zarządu Izby jest Pan Przemysław Korwiel Wiceprezes Zarządu TANKWAGON Sp. z o.o.

 


Lista firm:
Sekcja Wagonów i Spedycji


VTG RAIL EUROPE GMBH
Warszawa 00-807, Al. Jerozolimskie 98
http://www.vtg.com/
Czytaj więcej
ZUT Wągrowiec Józef Kosiński
Wągrowiec 62-100, ul. Rogozińska 90
www.zutwagrowiec.com.pl
Czytaj więcej
PCC Rokita S.A.
Brzeg Dolny 55-120, ul. Sienkiewicza 4
www.pcc.rokita.pl
Czytaj więcej
Rail Polska Sp. z o.o. Region Południe
Warszawa 00-790, ul. Willowa 8/10 lok. 11
www.railpolska.pl
Czytaj więcej
Freightliner PL Sp. z o.o.
Warszawa 00-633, ul. Polna 11
www.freightliner.eu
Czytaj więcej

Strony