AKTUALNOŚCI

Informacje ERFA

Europejskie Stowarzyszenie Kolejowego Transportu Towarowego (ERFA), którego członkiem jest IGTL, przekazuje następujące informacje na temat ostatnich wydarzeń na arenie europejskiej, leżących w polu zainteresowania stowarzyszenia:

 

Dostęp do obiektów infrastruktury usługowej: kolejne kroki

Szef ERA potwierdza udział w konferencji IGTL

Dyrektor Wykonawczy Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA) Josef Doppelbauer potwierdził swój udział w Konferencji IGTL dotyczącej IV pakietu kolejowego. Przedstawiciele ERA wezmą udział w sekcji merytorycznej poświęconej części technicznej pskietu.

 

Minister Infrastruktury i Budownictwa honorowym patronem konferencji IGTL

Minister Infrastruktury i Budownictwa objął honorowym patronatem konferencję IGTL IV Pakiet Kolejowy. Zmiany w prawie europejskim i wyzwania przed polskim sektorem kolejowym.

Przedstawiciel MIiB wygłosi referat na temat preautoryzacji ERTMS, która wynika z przepisów zmienionych w ramach IV pakietu Kolejowego.

 

IGTL moderatorem "Debaty z Kurierem" na temat zmian w TSI Hałas

fot. Diana Kostrzębska, KOW

28 lutego 2017 odbyła się "Debata z Kurierem", której tematem były zagadnienia prawne, techniczne, operacyjne i finansowe potencjalnych zmian w TSI Hałas. Omówiono konsekwencje objęcia obowiązkiem wymiany żeliwnych wstawek hamulcowych na kompozytowe wszystkich istniejących wagonów towarowych. W toku dyskusji poruszone zostały kwestie m.in. bezpieczeństwa, kosztów utrzymania, koniecznych nakładów inwestycyjnych.

Wspólna interwencja organizacji branżowych w sprawie trakcji elektrycznej na bocznicach

Cztery organizacje branżowe - Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Fundacja ProKolej, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych - wystąpiły wspólnie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Energi w sprawie bocznic wyposażonych w zelektryfikowaną drogę kolejową, gdzie sieć trakcyjna stanowi własność spółki PKP Energetyka S.A., będąca obecnie podmiotem prywatnym, którego właścicielem jest fundusz CVC Capital Partners.

IV Pakiet Kolejowy. Zmiany w prawie europejskim i wyzwania przed polskim sektorem kolejowym

Prezes Zarządu, Przewodniczący Sekcji oraz cały Zarząd Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w posiedzeniach sekcji branżowych IGTL  oraz konferencji IV Pakiet Kolejowy. Zmiany w prawie europejskim i wyzwania przed polskim sektorem kolejowym, które odbędą się w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel, w Ożarowie Mazowieckim.

Konsultacje publiczne rozporządzenia o interoperacyjności systemu kolei

Minister Infrastruktury i Budownictwa skierował do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia o interoperacyjności systemu kolei.

IGTL zachęca do zapoznania się z projektem i przekazania uwag na adres igtl@igtl.pl

projekt do pobrania

IGTL patronem merytorycznym konferencji FRACHT 2017

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego objęła patronatem merytorycznym Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2017, które odbędzie się 13 kwietnia 2017 roku w Gdańsku.

 

Informacja prasowa na temat konferencji Fracht 2017

Strony