AKTUALNOŚCI

Pfisterer Sp.z o.o. nowym członkiem IGTL

Zarząd Izby Gospodarczej Transportu Lądowego podjął uchwałę o przyjęciu Pfisterer Sp.z o.o. w poczet członków. Spółka zasili szeregi Sekcji Budownictwa Kolejowego.

 

Lista Prezesa UTK opublikowana

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa opublikowana została Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei.

Obowiązek złożenia rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych koleją

Prezes UTK przypomina, że do 28 lutego 2017 r. należy złożyć roczne sprawozdanie z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych koleją za rok 2016.

Wzór formularza sprawozdania

TSI CCS - Prezes UTK przyjmuje zgłoszenia projektów na zaawansowanym etapie realizacji

Prezes UTK informuje o zbliżającym się terminie zgłaszania projektów na zaawansowanym etapie realizacji w kontekście wejścia w życie nowej Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności (TSI) dotyczącej podsystemu sterowanie. Dotyczy to m.in. systemów kontroli pociągów (ETCS), głosowej łączności radiowej (GSM-R), radiowej wymiany danych oraz detekcji pociągu.

Do dokonania zgłoszenia uprawniony jest:

PORR Polska Construction S.A. członkiem IGTL

Zarząd Izby Gospodarczej Transportu Lądowego podjął uchwałę o przyjęciu PORR Polska Construction S.A. w poczet członków. Spółka zasili szeregi Sekcji Budownictwa Kolejowego.

 

Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o. członkiem IGTL

Zarząd Izby Gospodarczej Transportu Lądowego podjął uchwałę o przyjęciu Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp.  z o.o. w poczet członków. Spółka zasili szeregi SekcjiPrzewoźników Kolejowych oraz Wagonów i Spedycji.

 

Tags: 

Kolejne Posiedzenie Rady Ekspertów ds. Inwestycji Kolejowych

23 stycznia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odbyło się drugie posiedzenie Rady Ekspertów do spraw działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji kolejowych.

W spotkaniu wzięli udział między innymi: Prezes Zarządu IGTL, pani Marita Szustak; Wiceprezes Zarządu IGTL, Przewodniczący Sekcji Budownictwa Kolejowego, Pan Wiesław Nowak; Wiceprezes Zarządu IGTL, Przewodniczący Sekcji Przewoźników Kolejowych, Pan Piotr Macioszek, Członek Zarządu IGTL, Pan Ryszard Leszczyński.

Oświadczenie dla użytkownika bocznicy kolejowej

Urząd Transportu Kolejowego informuje o wymogu przedłożenia oświadczenia o posiadaniu statusu użytkownika bocznicy kolejowej przy składaniu wnioski o wydanie świadectwa bezpieczeństwa. Jest to związane z wchodzącą w życie nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym. WIĘCEJ informacji na stronie UTK

.

Skuteczna Interwencja IGTL, ProKolej, ZNPK, RBF i RAG RFC5 w sprawie ulgi intermodalnej

Wspólne wystąpienie organizacji branżowych, tj. IGTL, ProKolej, ZNPK, RBF, RAG RFC5 do MIiB w sprawie utrzymania ulgi intermodalnej w końcówce roku 2016 oraz zapewnienie jej stabilnego funkcjonowania w 2017 roku przyniosło zakładany efekt. Więcej o wystąpieniu i jego treść znajduje się TUTAJ

Strony