AKTUALNOŚCI

Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o. członkiem IGTL

Zarząd Izby Gospodarczej Transportu Lądowego podjął uchwałę o przyjęciu Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp.  z o.o. w poczet członków. Spółka zasili szeregi SekcjiPrzewoźników Kolejowych oraz Wagonów i Spedycji.

 

Tags: 

Kolejne Posiedzenie Rady Ekspertów ds. Inwestycji Kolejowych

23 stycznia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odbyło się drugie posiedzenie Rady Ekspertów do spraw działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji kolejowych.

W spotkaniu wzięli udział między innymi: Prezes Zarządu IGTL, pani Marita Szustak; Wiceprezes Zarządu IGTL, Przewodniczący Sekcji Budownictwa Kolejowego, Pan Wiesław Nowak; Wiceprezes Zarządu IGTL, Przewodniczący Sekcji Przewoźników Kolejowych, Pan Piotr Macioszek, Członek Zarządu IGTL, Pan Ryszard Leszczyński.

Oświadczenie dla użytkownika bocznicy kolejowej

Urząd Transportu Kolejowego informuje o wymogu przedłożenia oświadczenia o posiadaniu statusu użytkownika bocznicy kolejowej przy składaniu wnioski o wydanie świadectwa bezpieczeństwa. Jest to związane z wchodzącą w życie nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym. WIĘCEJ informacji na stronie UTK

.

Skuteczna Interwencja IGTL, ProKolej, ZNPK, RBF i RAG RFC5 w sprawie ulgi intermodalnej

Wspólne wystąpienie organizacji branżowych, tj. IGTL, ProKolej, ZNPK, RBF, RAG RFC5 do MIiB w sprawie utrzymania ulgi intermodalnej w końcówce roku 2016 oraz zapewnienie jej stabilnego funkcjonowania w 2017 roku przyniosło zakładany efekt. Więcej o wystąpieniu i jego treść znajduje się TUTAJ

Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku

Tags: 

Prezes IGTL w Kurierze Kolejowym o sytuacji na rynku w 2016 i 2017 roku

W najnowszym numerze Kuriera Kolejowego opublikowany został komentarz Prezesa IGTL, Pani Marity Szustak na temat sytuacji w segmencie inwestycji infrastrukturalnych w 2016 i 2017 roku.

Materiał dostępny jest TUTAJ

Wspólne wystąpienie organizacji branżowych do MIiB w sprawie ulgi intermodalnej

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego wspólnie z Fundacją ProKolej, Związkiem Niezależnych Przewoźników Kolejowych, RBF oraz Grupą Doradczą Przewoźników kolejowych RFC5 wystąpiła do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie niepokojącej sytuacji związanej z zawieszeniem ulgi intermodalnej w końcówce 2016 roku oraz braku gwarancji stabilnego jej funkcjonowania przez cały 2017 rok. jest to sytuacja, która nie sprzyja rozwojowi transportu intermodalnego, co stoi w sprzeczności z deklarowanym na poziomie dokumentów rządowych wsparciem dla tego sektora.

Grupa Track Tec certyfikowanym dostawcą rozjazdów do Brazylii

Grupa Track Tec - członek IGTL - umacnia swoją pozycję na rynkach zagranicznych. Kolej podmiejska Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) oraz Metro w Sao Paulo zatwierdziły spółkę Track Tec SA jako oficjalnego dostawcę rozjazdów i podzespołów.  

 

Konferencja dotycząca nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym

6 grudnia 2016 roku odbyła się w Warszawie konferencja dotycząca ostatniej nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, której organizatorami merytorycznymi były Izba Gospodarcza Transportu Lądowego oraz Tor-audytor Sp. z o. o .

Strony