AKTUALNOŚCI

Raport UTK na temat sektora transportu kolejowego w 2015 roku

Urząd Transportu Kolejowego opublikował raport Ocena Funkcjonowania Rynku Transportu Kolejowego i Stanu Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego w 2015 roku

Raport podzielony jest na dwie części. Pierwsza z nich dotyczy funkcjonowania rynku kolejowego, a druga bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

DB Cargo Polska pierwsza wprowadziła lokomotywę DE 6400 na polskie tory

DB Cargo Polska wzmocniła swój park maszynowy o jedenaście nowoczesnych lokomotyw manewrowych typu DE 6400. Lokomotywy zostały sprowadzone z Holandii w ramach współpracy pomiędzy jednostkami biznesowymi z grupy DB Cargo. Docelowo spółka planuje sprowadzić do trzydziestu maszyn tego typu.

IGTL zwróciła się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie kontynuacji programu wymiany rozjazdów w ramach KPK

Pismem z 2 września br. Prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, Pani Marita Szustak oraz Przewodniczący Sekcji Budownictwa Kolejowego i Wiceprezes Izby, Pan Wiesław Nowak wystąpili do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie ujęcia w aktualizowanym obecnie Krajowym Programie Kolejowym do roku 2023 projektu lub projektów, które będą kontynuacją tzw. projektu rozjazdowego realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

UTK publikuje raporty dotyczące rynku kolejowego

Prezes UTK na swojej stronie internetowej zamieścił raporty dotyczące wyników w towarowym i pasażerskim transporcie kolejowym, raport dotyczący kondycji transportu intermodalnego oraz raport o punktualności w przewozach pasażerskich. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami UTK. 

Najnowsze wyniki w przewozach towarowych - lipiec 2016

Konferencja techniczna TDT pt. „BEZPIECZEŃSTWO KOLEI. ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI. Spawanie, badania nieniszczące”

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY informuje, że 8 września 2016 r. odbędzie się konferencja techniczną pt. „BEZPIECZEŃSTWO KOLEI. ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI. Spawanie, badania nieniszczące”

Miejsce konferencji: OXFORD TOWER, ul. Chałubińskiego 8, Warszawa

BUDIMEX S.A. członkiem IGTL

Zarząd Izby Gospodarczej Transportu Lądowego podjął uchwałę o przyjęciu BUDIMEX S.A. w poczet członków IGTL.

V Kongres Transportu Publicznego objęty honorowym patronatem IGTL

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego objęła honorowym patronatem V Kongres Transportu Publicznego. Tematyka wystąpień i debat podczas kongresu jest zbieżna z obszarem działalności Izby w zakresie inwestycji, przewozów i zagadnień związanych z taborem.

Więcej informacji na stronie kongresu.

ERASMUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego jako członek Krajowej Izby Gospodarczej informuje, że Krajowa Izba Gospodarcza od kilku lat jest jednym z krajowych punktów kontaktowych programu „Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców” („Erasmus for Young Entrepreneurs”). Jest to program Komisji Europejskiej umożliwiający wymianę doświadczeń między początkującymi i doświadczonymi przedsiębiorcami z krajów Unii, usprawniający dostęp do nowych rynków oraz poszukiwania potencjalnych partnerów handlowych.

Cel:

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie w sprawie wzorów dokumentów w procesie budowlanym

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa informuje o podpisaniu rozporządzenia  w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę

Rozporządzenie określa wzory:

Urząd Transportu Kolejowego zatwierdza stawki kolejnym zarządcom

Na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego pojawiły się informacje o zatwierdzeniu stawek, które mają obowiązywać od 11 grudnia 2016 r., dla rozkładu jazdy pociągów 2016/2017 dwóm kolejnym zarządcom, tj. Jastrzębskiej Spółce Kolejowej sp. z o.o. oraz Kopalni Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe sp. z o.o.

więcej informacji:

JSK

Strony