AKTUALNOŚCI

Wywiad z Prezes IGTL, Panią Maritą Szustak w Kurierze Kolejowym

We wrześniowym specjalnym numerze Kuriera Kolejowego, który z okazji Targów Innotrans 2016 w Berlinie wydany został w podwójnej polsko-angielskiej wersji, ukazał się wywiad z Prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, Panią Maritą Szustak. Treść wywiadu zamieszczamy poniżej.

 

 

Jaka perspektywa dla podmiotów gospodarczych? Potrzebna strategia rządu

Komentarz IGTL do ujęcia projektu rozjazdowego w KPK

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego z zadowoleniem przyjmuje informację o częściowym uwzględnieniu naszych postulatów w zakresie kontynuacji „programu rozjazdowego”. Nie znamy jeszcze szczegółów i z niecierpliwością oczekujemy na bliższe informacje precyzujące zakres i harmonogram wprowadzanego do KPK zadania, ale należy podkreślić, że samo już ujęcie kontynuacji wymiany rozjazdów poza dużymi projektami modernizacyjnymi i rewitalizacyjnymi jest krokiem we właściwym kierunku.

Skuteczne działanie IGTL w sprawie kontynuacji programu rozjazdowego

Wystąpienie Izby Gospodarczej Transportu Lądowego w sprawie wpisania do Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym z 2 września br. było skuteczne. Więcej informacji i tekst wystąpienia znajduje się tutaj. 

Postanowieniem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Tankwagon Sp. z o. o. uzyskała przedłużenie ważności certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM) do 2021 roku.

Certyfikat ECM został wydany na maksymalny - pięcioletni okres ważności, co potwierdza spełnienie przez Spółkę standardów technicznych i organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji taboru kolejowego. System zarządzania utrzymaniem opracowany i na bieżąco aktualizowany przez pracowników Spółki, został poddany certyfikacji w zakresie utrzymania wagonów towarowych przewożących towary niebezpieczne - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 445/2011.

IGTL na spotkaniu Forum Inwestycyjnego z Ministrem PKP PLK SA i CUPT

15 września br. odbyło się spotkanie przedstawicieli grup roboczych Forum Inwestycyjnego z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa, Zarządem PKP PLK SA oraz Dyrektorem Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Spotkanie to jest realizacją ustaleń podjętych podczas sierpniowego posiedzenia Senackiej Komisji Infrastruktury.

Raport UTK na temat sektora transportu kolejowego w 2015 roku

Urząd Transportu Kolejowego opublikował raport Ocena Funkcjonowania Rynku Transportu Kolejowego i Stanu Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego w 2015 roku

Raport podzielony jest na dwie części. Pierwsza z nich dotyczy funkcjonowania rynku kolejowego, a druga bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

DB Cargo Polska pierwsza wprowadziła lokomotywę DE 6400 na polskie tory

DB Cargo Polska wzmocniła swój park maszynowy o jedenaście nowoczesnych lokomotyw manewrowych typu DE 6400. Lokomotywy zostały sprowadzone z Holandii w ramach współpracy pomiędzy jednostkami biznesowymi z grupy DB Cargo. Docelowo spółka planuje sprowadzić do trzydziestu maszyn tego typu.

IGTL zwróciła się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie kontynuacji programu wymiany rozjazdów w ramach KPK

Pismem z 2 września br. Prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, Pani Marita Szustak oraz Przewodniczący Sekcji Budownictwa Kolejowego i Wiceprezes Izby, Pan Wiesław Nowak wystąpili do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie ujęcia w aktualizowanym obecnie Krajowym Programie Kolejowym do roku 2023 projektu lub projektów, które będą kontynuacją tzw. projektu rozjazdowego realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

UTK publikuje raporty dotyczące rynku kolejowego

Prezes UTK na swojej stronie internetowej zamieścił raporty dotyczące wyników w towarowym i pasażerskim transporcie kolejowym, raport dotyczący kondycji transportu intermodalnego oraz raport o punktualności w przewozach pasażerskich. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami UTK. 

Najnowsze wyniki w przewozach towarowych - lipiec 2016

Konferencja techniczna TDT pt. „BEZPIECZEŃSTWO KOLEI. ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI. Spawanie, badania nieniszczące”

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY informuje, że 8 września 2016 r. odbędzie się konferencja techniczną pt. „BEZPIECZEŃSTWO KOLEI. ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI. Spawanie, badania nieniszczące”

Miejsce konferencji: OXFORD TOWER, ul. Chałubińskiego 8, Warszawa

Strony