AKTUALNOŚCI

UTK ogłasza konkurs "Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym"

Urząd Transportu Kolejowego informuje o rozpoczęciu konkursu „Kultura Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”.

Konsultacje wstępnych scenariuszy testów operacyjnych ERTMS/ETCS i GSM-R

Urząd Transportu Kolejowego informuje, że rozpoczęły się konsultacje projektów wstępnych scenariuszy testów operacyjnych dotyczących interakcji podsystemu ERTMS/ETCS i GSM-R „Sterowanie – urządzenia przytorowe” z odpowiadającą częścią podsystemu „Sterowanie-urządzenia pokładowe”.

UTK wpisał na listę uprawnionych do certyfikacji krajowej Transportowy Dozór Techniczny oraz Instytut Kolejnictwa

UTK informuje, że Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał zgodę Transportowemu Dozorowi Technicznemu (decyzja z 14 lipca 2016 r.) i Instytutowi Kolejnictwa (decyzja z 3 sierpnia 2016 r.) na prowadzenie działalności polegającej na:

UTK przypomina o przedłużeniu ważności certyfikatów ECM

Urząd Transportu kolejowego przypomina, że przedsiębiorcy posiadający certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM), powinni złożyć wniosek o przedłużenie terminu ważności certyfikatu wraz z niezbędnymi załącznikami przynajmniej cztery miesiące przed upływem ważności posiadanego certyfikatu.

Termin na złożenie dokumentów przez podmioty, których certyfikat traci ważność z końcem bieżącego roku, upływa w sierpniu.

Prezes UTK publikuje dane dotyczące przewozów w 2016 roku

Na stronach Urzędu Transportu Kolejowego zamieszczone zostały dane dotyczące przewozów towarowych i przewozów towarowych w czerwcu oraz za pierwsze sześć miesięcy 2016 roku.

UTK zatwierdził stawki PKP PLK SA na RJP 2016/2017

Na stronie Urzędu Transportu Kolejowego pojawiła się informacja o wydaniu przez Prezesa UTK decyzji zatwierdzającej  stawki jednostkowe opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie przez przewoźników kolejowych z infrastruktury kolejowej, które mają obowiązywać od 11 grudnia 2016 r., dla rozkładu jazdy pociągów  2016/2017.

Całość informacji jest dostępna tutaj

Captrain Polska będzie realizował przewozy intermodalne

Spółka Captrain Polska, członek Sekcji Przewoźników Kolejowych Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, dołączyła do grona przewoźników realizujących transporty dla firmy PCC Intermodal S.A. – jednego z największych polskich operatorów intermodalnych. Captrain Polska i PCC Intermodal podpisały umowę o współpracy w zakresie transportu kolejowego o szacunkowej wartości 38,1 mln zł. obowiązującą od dnia 13 czerwca 2016 r. do dnia 31 marca 2018 r.

Pociągi wracają na odcinek Zielonka – Warszawa Rembertów

https://www.mazowieckie.com.pl/sites/default/files/oryginal/2013_12/7ef9509a2529be9ddc754dd50577acaa.jpg

Już w poniedziałek 1 sierpnia zostanie otwarta dla ruchu pociągów łącznica kolejowa Zielonka – Warszawa Rembertów.  Na trasie zostanie uruchomiony nowy przystanek osobowy Warszawa Mokry Ług.

Zmiany w ustawie Prawo Zamówień Publicznych

28 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza szereg istotnych zmian w zasadach udzielania zamówień publicznych, m.in. w zakresie kryterium najniższej ceny, związku PZP z prawem pracy, pozycji MŚP, innowacyjności, środków ochrony prawnej, zmówień in-house i innych. Urząd Zamówień Publicznych informuje również o wejściu w życie aktów wykonawcych do ustawy.

Strony