KONTAKT

IZBA GOSPODARCZA TRANSPORTU LĄDOWEGO

Al. Jerozolimskie 125/127
02-017 Warszawa
 
Telefon: +48 22 654-09-42
Faks: +48 22 654-08-96
 
Informacje: Izba Gospodarcza Transportu Lądowego jest organizacją samorządu gospodarczego działającą od 1995r. na mocy Ustawy z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych. Izba została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w XII Wydziale Gospodarczym KRS pod numerem 0000130913.

<< >>