MULTIMEDIA

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego "Land Transport Chamber of Commerce" jest organizacją samorządu gospodarczego działającą od 1995r. na mocy Ustawy z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych. Izba pełni rolę reprezentanta firm związanych z transportem kolejowym wobec administracji państwowej oraz różnego rodzaju organizacji krajowych i zagranicznych mających wpływ na działalność tych przedsiębiorstw.