Forum Inwestycyjne

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego jest zaangażowana w fonkcjonowanie Forum Inwestycyjnego PKP PLK S.A. Pani Marita Szustak, Prezes Zarządu IGTL jest Członkiem Prezydium FI, a przedstwiciele firm zrzeszonych w Izbie biorą aktywny udział w pracach grup roboczych lub pełnią funkcje ich liderów.

Informacje podstawowe nt. Forum Inwestycyjnego

Aktualności

Poniżej aktualne informacje o zbliżających się spotkaniach Forum i grup roboczych:
 

Spotkanie Grupy Roboczej Zapisy Umów odbędzie się:

22 maja 2017 r.  (poniedziałek), o godzinie 12.00

w siedzibie Spółki przy ul. Targowej 74 w Warszawie

sala A  (I piętro skrzydło C)

 

Tematy spotkania:

Omówienie nadesłanych uwag do umów

 

  • Postulaty dot. kar
  • Odbiory
  • Zapisy dot. Zmiany umowy

 

Ze względów technicznych związanych z rezerwacją sali zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie udziału w spotkaniu.

 

RADA EKSPERTÓW

 

Poniżej najnowsze materiały do pobrania:

stanowisko PLK w sprawie postulatów grupy roboczej zapisy umów

notatka ze spotkania GR Inżynier + Projektant 

matryca ryzyka

notatka ze spotkania GR technicznej 13.01.2017

prognoza zapotrzebowania na rozjazdy

Kryteria wyboru ofert w postępowaniach prowadzonych przez PKP PLK SA

SIWZ DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZARZĄDZANIE I SPRAWOWANIE NADZORU NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO W RAMACH PROJEKTU

Notatka z posiedzenia Forum Inwestycyjnego Grupy Roboczej INŻYNIER

Prezentacja na spotkanie Forum Inwestycyjnego –Grupy Roboczej „Inżynier”

subklauzula 14.2 i 8.7

subklauzula 14.5 buduj

subklauzula 14.5 projektuj i buduj

Prezentacja PKP PLK S.A. na spotkanie w MIiB 15.09.16

Materiał IGTL dot. subklauzuli 14.5 - 1

Materiał IGTL dot. subklauzuli 14.5 - 2

Notatka ze spotkania grupy roboczej Zapisy Umów

Notatka ze spotkania grupy Inżynier

Memorandum II