Ramowa umowa o współpracy z Politechniką Warszawską

22 sierpnia 2017 roku Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, Pani Marita Szustak oraz JM Rektor Politechniki Warszawskiej, Pan prof. dr hab. inż. Jan Szmidt podpisali umowę ramową o współpracy.

Na podstawie umowy współpraca dotyczy:

  1. uczestnictwa przedstawicieli IGTL w Zespole Doradców Dziekana Wydziału w zakresie dostosowania programów nauczania do wymagań przemysłu,
  2. uczestnictwa przedstawicieli IGTL i Wydziału w opracowywaniu i badaniu nowych technologii, z wykorzystaniem potencjału laboratoryjnego Wydziału,
  3. udziału przedstawicieli IGTL w prezentacji osiągnięć inżynierskich, w warsztatach, seminariach, wykładach oraz konferencjach naukowo-technicznych organizowanych przez Wydział,
  4. przygotowywanie i prowadzenie przez Wydział szkoleń, kursów oraz studiów podyplomowych dla pracowników firm członkowskich IGTL,
  5. wsparcia procesu podnoszenia kwalifikacji pracowników firm członkowskich IGTL i Wydziału w ramach planowanego programu doktoratów,
  6. organizowania praktyk i wizyt studyjnych dla studentów Wydziału w jednostkach organizacyjnych firm członkowskich IGTL,
  7. wsparcie przez IGTL studenckiego ruchu naukowego w Wydziale,
  8. innych przedsięwzięć wynikających ze wzajemnych uzgodnień.