Siemens Sp. z o. o. Mobility nowym członkiem IGTL

Siemens Sp. z o. o.  dołączyła do grona członków Izby Gostodarczej Transportu Ladowego. Spółka zadeklarowała udział w pracach Sekcji Budownictwa Kolejowego oraz Sekcji Przewoźników Kolejowych.

Siemens AG (Berlin i Monachium) to globalna potęga technologiczna, która od ponad 165 lat kojarzy się z doskonałością inżynierską, innowacyjnością, jakością i niezawodnością. Firma działa w ponad 200 państwach, koncentrując się na obszarach wydajności energetycznej, automatyzacji i cyfryzacji. Firma Siemens, będąca jednym z największych na świecie producentów energooszczędnych i oszczędzających zasoby technologii, jest wiodącym dostawcą wydajnych rozwiązań wytwarzania i przesyłu energii oraz pionierem w zakresie rozwiązań infrastrukturalnych jak i pionierem w automatyzacji oraz dostarczaniu oprogramowania dla przemysłu. Firma jest również wiodącym dostawcą urządzeń do obrazowania medycznego – takich jak komputerowe systemy do tomografii i rezonansu magnetycznego – i liderem w zakresie diagnostyki laboratoryjnej jak również rozwiązań IT dla klinik. W roku fiskalnym 2016, który zakończył się 30 września 2016 roku, firma Siemens wygenerowała przychody w wysokości 79,6 miliardów Euro i odnotowała dochód netto w wysokości 5,6 miliarda Euro. Pod koniec września 2016 roku firma zatrudniała około 351 000 pracowników na całym świecie. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem www.siemens.com.

Siemens Sp. z o.o. – polska spółka regionalna globalnego koncernu Siemens AG, istniejąca od 1991 roku. Oferuje na polskim rynku rozwiązania i produkty Siemensa, a także usługi inżynieryjne, doradcze i serwisowe z zakresu automatyki i techniki napędowej dla przemysłu, instalacji i systemów wytwarzania energii oraz jej przesyłu i rozdziału, transportu szynowego i drogowego, systemów zarządzania obiektami, infrastruktury komunalnej, specjalistycznej oraz efektywności energetycznej. http://www.siemens.pl