TRAKO - Prezentacje z Konferencji

 

Konferencja podczas pierwszego dnia, współorganizowana przez PKP PLK SA, Instytut Kolejnictwa, IGTL spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Spotkanie otworzył minister A. Bittel, a prezentacje przedstawili A. Bresch, A. Massel i M. Szustak. W panelu zasiedli W. Nowak (ZUE), W. Wojtysiak (Vossloh Cogifer), J. Majewski, a także A. Bresch i A. Massel. Dyskusja skupiała się wokół możliwości wykorzystania wszystkich środków przewidzianych w KPK, dialogu pomiędzy zamawiającym a wykonawcami i producentami.

Ważnym elementem była ankieta wśród publiczności, której wyniki prezentujemy na zdjęciach. Paneliści na gorąco komentowali opinie publiczności.

PLK

IK

IGTL