O IGTL

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego (Land Transport Chamber of Commerce) jest organizacją samorządu gospodarczego działającą od 1995r. na mocy Ustawy z 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych. Izba pełni rolę reprezentanta firm związanych z transportem kolejowym wobec administracji państwowej oraz różnego rodzaju organizacji krajowych i zagranicznych mających wpływ na działalność tych przedsiębiorstw.

Izba skupia kilkadziesiąt przedsiębiorstw z całego kraju związanych z branżą kolejową. Celem Izby jest przede wszystkim ochrona interesów firm oraz występowanie do organów administracji państwowej i samorządowej z wnioskami i opiniami w zakresie regulacji dotyczących szeroko rozumianego transportu kolejowego.

IGTL ułatwia swoim członkom dostęp do wiedzy o aktualnych procesach gospodarczych, szczególnie tych dotyczących transportu i infrastruktury kolejowej. Współpraca z Izbą daje członkom możliwość bezpośredniego wpływu na kształtowanie warunków działalności i rozwoju transportu kolejowego, a także integruje branżę kolejową.

 
W IGTL funkcjonują trzy sekcje branżowe:
  • Przewoźników Kolejowych
  • Wagonów i Spedycji
  • Budownictwa Kolejowego 

Władze Izby stanowią:

  • Walne Zgromadzenie Członków
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna
  • Sąd Koleżeński
więcej: Struktura
Władze:
  • Zarząd IGTL
  • Komisja Rewizyjna
  • Sąd Koleżeński
więcej: Władze

Członkostwo w IGTL:

Członkiem Izby może zostać podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą zgodnie z zasadami etyki zawodowej, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako zajęcie uboczne. więcej: Członkostwo w IGTL

 


>>