Sekcja Przewoźników Kolejowych

Sekcja Przewoźników Kolejowych Celem powołanej Uchwałą nr 6 XI Walnego Zgromadzenia Członków IGTL z dnia 1 czerwca 2006 r. Sekcji Przewoźników Kolejowych skupiającej licencjonowanych przewoźników kolejowych i firmy z branży kolejowej współpracujące z nimi jest: promowanie wśród członków Sekcji wiedzy z zakresu transportu kolejowego, 

  • w tym szczególnie problematyki organizowania i wykonywania przewozów kolejowych,
  • promowanie różnorodności form i sposobów świadczenia usług przez członków Sekcji,
  • tworzenie forum wymiany doświadczeń i poglądów w obszarze objętym działalnością Sekcji, 
  • wypracowywanie wspólnego, w odniesieniu do roli i zadań przewoźnika kolejowego, stanowiska członków Sekcji w sprawach, których znaczenie dla branży, dziedziny transportu, członków Izby Gospodarczej Transportu Lądowego jest istotne. 

Przewodniczącym Sekcji, a zarazem Wiceprezesem Zarządu Izby jest Piotr Macioszek Dyrektor Wydziału Organizacji Przewozów w Firmie DB Cargo Polska S.A. w Zabrzu.

 

<< >>