UTK

Spotkanie przewoźników pasażerskich, MIiB, UTK, IGTL

19 września 2017 r. IGTL zorganizowała spotkanie przewoźników pasażerskich z MIiB i UTK. W spotkaniu wzięli udział zarówno przewoźnicy zrzeszeni w Izbie, jak i podmioty, które dotychczas do Izby nie należały. Obecni byli przedstawiciele PKP Intercity SA, Koleje Mazowieckie Sp. z o. o., Koleje Dolnośląskie Sp. z o. o., WKD Sp. z o. o., Arriva Sp. z o. o., Przewozy Regionalne Sp. z o. o.

IGTL reprezentatntem branży podczas konferencji MIiB nt. Kolei Dużych Prędkości

Prezes IGTL Marita Szustak była jednym z uczestników debaty na temat budowy kolei dużych prędkości w Polsce podczas zorganizowanej przez MIiB konferencji "Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce". W konferencji wzięli udział m.in.

Podsumowanie konferencji o IV pakiecie Kolejowym

Organizowana 20 kwietnia 2017 roku przez IGTL konferencja "Zmiany w prawie europejskim i wyzwania przed polskim sektorem kolejowym" odniosła ogromny sukces. W konferencji wzięło udział ponad sto osób.

Duży sukces konferencji nt. IV pakietu kolejowego

Organizowana przez IGTL konferencja "Zmiany w prawie europejskim i wyzwania przed polskim sektorem kolejowym" odniosła ogromny sukces. W konferencji wzięło udział ponad sto osób. Obecny był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Pan Andrzej Bittel, Dyrektor Wykonawczy Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, Pan Josef Doppelbauer, Prezez Urzędu Transportu Kolejowego, Pan Ignacy Góra, Dyrektor Instytutu Kolejnictwa, Pan Andrzej Żurkowski, Przezes PKP PLK SA, Pan Ireneusz Merchel oraz wielu innych znamienitych gości.

IGTL moderatorem "Debaty z Kurierem" na temat zmian w TSI Hałas

fot. Diana Kostrzębska, KOW

28 lutego 2017 odbyła się "Debata z Kurierem", której tematem były zagadnienia prawne, techniczne, operacyjne i finansowe potencjalnych zmian w TSI Hałas. Omówiono konsekwencje objęcia obowiązkiem wymiany żeliwnych wstawek hamulcowych na kompozytowe wszystkich istniejących wagonów towarowych. W toku dyskusji poruszone zostały kwestie m.in. bezpieczeństwa, kosztów utrzymania, koniecznych nakładów inwestycyjnych.

IV Pakiet Kolejowy. Zmiany w prawie europejskim i wyzwania przed polskim sektorem kolejowym

Prezes Zarządu, Przewodniczący Sekcji oraz cały Zarząd Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w posiedzeniach sekcji branżowych IGTL  oraz konferencji IV Pakiet Kolejowy. Zmiany w prawie europejskim i wyzwania przed polskim sektorem kolejowym, które odbędą się w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel, w Ożarowie Mazowieckim.

Lista Prezesa UTK opublikowana

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa opublikowana została Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei.

Obowiązek złożenia rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych koleją

Prezes UTK przypomina, że do 28 lutego 2017 r. należy złożyć roczne sprawozdanie z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych koleją za rok 2016.

Wzór formularza sprawozdania

TSI CCS - Prezes UTK przyjmuje zgłoszenia projektów na zaawansowanym etapie realizacji

Prezes UTK informuje o zbliżającym się terminie zgłaszania projektów na zaawansowanym etapie realizacji w kontekście wejścia w życie nowej Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności (TSI) dotyczącej podsystemu sterowanie. Dotyczy to m.in. systemów kontroli pociągów (ETCS), głosowej łączności radiowej (GSM-R), radiowej wymiany danych oraz detekcji pociągu.

Do dokonania zgłoszenia uprawniony jest:

Oświadczenie dla użytkownika bocznicy kolejowej

Urząd Transportu Kolejowego informuje o wymogu przedłożenia oświadczenia o posiadaniu statusu użytkownika bocznicy kolejowej przy składaniu wnioski o wydanie świadectwa bezpieczeństwa. Jest to związane z wchodzącą w życie nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym. WIĘCEJ informacji na stronie UTK

.

Strony

Subscribe to RSS - UTK