studia

Ramowa umowa o współpracy z Politechniką Warszawską

22 sierpnia 2017 roku Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, Pani Marita Szustak oraz JM Rektor Politechniki Warszawskiej, Pan prof. dr hab. inż. Jan Szmidt podpisali umowę ramową o współpracy.

Na podstawie umowy współpraca dotyczy:

Studia Podyplomowe: Zarządzanie projektami europejskimi w sektorze kolejowym

Informujemy o przekazanej do Izby Gospodarczej Transportu Lądowego ofercie podjęcia studiów podyplomowych na Uniwersytecie Szczecińskim. Poniżej treść oferty organizatora studiów.

 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego od wielu lat prowadzi studia podyplomowe dla kadry kierowniczej i pracowników przedsiębiorstw kolejowych.

Subscribe to RSS - studia