Firmy członkowskie


JSW Logistics Sp. z o.o.
Katowice 40-282, ul. Ignacego Paderewskiego 41
www.jswlogistics.pl

JSW Logistics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest od wielu lat licencjonowanym przewoźnikiem kolejowym świadczącym głównie przewozy węgla i koksu oraz podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie (ECM) własnych wagonów towarowych i pojazdów trakcyjnych. Spółka realizuje również kompleksową obsługę:
 - bocznic kolejowych koksowniczych i kopalnianych,
 - stacji kolejowych

Czytaj więcej
TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o.
Katowice 40-599, Ul. Żeliwna 38
tuv-thuringen.pl
LOTOS Kolej Sp .z o.o.
Gdańsk 80-716, Ul. Michałki 25
lotoskolej.pl

LOTOS Kolej jest drugim największym kolejowym przewoźnikiem w Polsce pod względem pracy przewozowej oraz liderem na rynku przewozów towarów niebezpiecznych. Spółka eksploatuje ponad 120 lokomotyw i około 4 500 wagonów, świadcząc usługi dla Grupy Kapitałowej LOTOS, a także dla klientów zewnętrznych. Ponadto spółka wykonuje czynności ekspedycyjne na bocznicy kolejowej, a także oferuje wynajem i serwis techniczny taboru kolejowego. W nowoczesnej oczyszczalni wykonywane są usługi czyszczenia cystern kolejowych, a w symulatorze lokomotywy Dragon 2 odbywają się szkolenia maszynistów.

Czytaj więcej
GRUPA MARTIN Sp. z o.o.
Łochów 07-130, Al. Łochowska 65
grupamartin.pl
SBM Sp. z o.o.
Wrocław 54-413, Ul. Klecińska 123
sbm-rail.com

Przedsiębiorstwo sbm sp. z o.o. działa od 2004 roku. Podstawowym zakresem naszej działalności jest budownictwo kolejowe. W tym obszarze zarządzamy kontraktami i realizujemy zadania w formułach projektuj i buduj jak i buduj. W oparciu o zasoby własne i podwykonawców wykonujemy wszystkie prace obejmujące projektowanie, obsługę geodezyjną, nawierzchnię torową, podtorze, rozjazdy, perony i małą architekturę, przejazdy kolejowe, obiekty inżynieryjne, sieć trakcyjną, urządzenia sterowania ruchem. W kooperacji z firmą Schweerbau oferujemy wykonywanie reprofilacji szyn w torze.

Czytaj więcej
MGGP S.A.
Tarnów 33-100, Ul. Kaczkowskiego 6
mggp.com.pl

MGGP S.A. to firma, która godnie i skutecznie rozwija, i promuje polską myśl inżynieryjną, również poza granicami Polski. MGGP powstała w 1998 roku, posiada 100% polskiego kapitału i jest największą ze spółek Grupy MGGP.
MGGP zapewnia szeroki zakres usług w zakresie doradztwa, projektowania, konsultacji, zarządzania inwestycjami, geoinformacji i rozwiązań geoprzestrzennych. Z powodzeniem realizuje je we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki, tj.: infrastruktura i transport, budownictwo, energetyka, ochrona środowiska, hydrologia, rolnictwo.

Czytaj więcej

Strony