O Izbie


Izba Gospodarcza Transportu Lądowego (Land Transport Chamber of Commerce):

  • jest organizacją samorządu gospodarczego działającą od 1995 r. na mocy ustawy o izbach gospodarczych
  • pełni rolę reprezentanta firm związanych z transportem kolejowym i inwestycjami infrastrukturalnymi wobec administracji polskiej i unijnej oraz organizacji krajowych i międzynarodowych mających wpływ na sektor kolei
  • skupia ponad siedemdziesiąt przedsiębiorstw z całego kraju związanych z branżą kolejową

Celem Izby jest ochrona interesów firm członkowskich oraz aktywna współpraca z instytucjami krajowymi i europejskimi w zakresie regulacji dotyczących transportu kolejowego i inwestycji.


Historia


Izba Gospodarcza Transportu Lądowego została powołana w 1995 roku. Był to czas transformacji polskiej gospodarki i zmieniającego się prawa. Celem zmian systemowych była między innymi ochrona potencjału firm transportowych, w szczególności przewoźników kolejowych. Takie zadanie postawili przed Izbą jej założyciele, członkowie powstałego trzy lata wcześniej Transport-Biznes-Klubu. 

 Powołanie Izby zintegrowało przedsiębiorstwa członkowskie i stworzyło platformę formułowania postulatów branży oraz ochrony interesów firm działających na specyficznym rynku. W tamtym okresie cel działalności Izby definiowano przez korzyści odnoszone w kontaktach z klientami, jakie daje przynależność firmy do organizacji samorządowej. Podkreślano wiarygodność, prestiż i gwarancję rzetelności, czyli wartości których wagę doceniały od lat firmy zachodnie, zrzeszone w izbach i organizacjach przemysłowych o ugruntowanej pozycji. Wykluczenie z organizacji samorządowej oznacza utratę prestiżu, co wiąże się z konsekwencjami finansowymi. Działalność IGTL została określona statutem, a zadania realizowane były i są przez sekcje branżowe, tworzone stosownie do potrzeb członków Izby. Jej organami są: walne zgromadzenie, zarząd, komisja rewizyjna i sąd koleżeński.

  Od momentu powstania Izba pełni rolę reprezentanta firm związanych z transportem kolejowym i inwestycjami infrastrukturalnymi wobec administracji polskiej i unijnej oraz organizacji krajowych i międzynarodowych mających wpływ na sektor kolei.


Władze


Marita Szustak

Prezes

Piotr Macioszek

Wiceprezes, Przewodniczący Sekcji Przewoźników Kolejowych

Wiesław Nowak

Wiceprezes, Przewodniczący Sekcji Budownictwa Kolejowego

Wojciech Jurkiewicz

Członek Zarządu

Henryk Pińkowski

Członek Zarządu

Rafał Leszczyński

Członek Zarządu


Statut


Obowiązujący Statut Izby Gospodarczej Transportu Lądowego przyjęty został uchwałą XXII Walnego Zgromadzenia Członków IGTL. Plik do pobrania znajduje się poniżej.

 

Sekcje Branżowe


Sekcja Budownictwa Kolejowego

Sekcja Budownictwa Kolejowego skupia firmy wykonawcze w branży budowlanej, producentów materiałów i urządzeń oraz usługodawców w zakresie projektowania i nadzoru. Głównym celem istnienia sekcji jest tworzenie warunków do rozwoju polskiego przemysłu i usług. Najważniejsze obszary działalności Sekcji to współpraca z największym inwestorem w obszarze infrastruktury kolejowej, tj. PKP PLK SA, a także organami administracji mającymi wpływ na funkcjonowanie tego sektora gospodarki.

Sekcja Przewozów i Taboru

Sekcja Przewozów i Taboru skupia licencjonowanych przewoźników kolejowych oraz firmy z nimi współpracujące, w tym m.in. zarządców infrastruktury usługowej. Głównym celem istnienia sekcji jest tworzenie warunków do rozwoju kolejowych przewozów towarowych i pasażerskich. Najważniejsze obszary działalności Sekcji to kwestie regulacyjne związane z dostępem do infrastruktury kolejowej, organizacją przewozów, w tym towarów wrażliwych i niebezpiecznych, a także interoperacyjnością systemu kolei i bezpieczeństwem.


Biuro


Pracownicy

Asystentka zarządu

Katarzyna Jung-Ceranowicz

Dyrektor Zarządzający IGTL

Maciej Gładyga

Dane kontaktowe

tel.: +48 601259370
e-mail: igtl@igtl.pl

Siedziba biura

IZBA GOSPODARCZA TRANSPORTU LĄDOWEGO

Aleje Jerozolimskie 125/127
02-017 Warszawa

Formularz kontaktowy


Multimedia