AKTUALNOŚCI

TRAKO - Prezentacje z Konferencji

 

Konferencja podczas pierwszego dnia, współorganizowana przez PKP PLK SA, Instytut Kolejnictwa, IGTL spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Spotkanie otworzył minister A. Bittel, a prezentacje przedstawili A. Bresch, A. Massel i M. Szustak. W panelu zasiedli W. Nowak (ZUE), W. Wojtysiak (Vossloh Cogifer), J. Majewski, a także A. Bresch i A. Massel. Dyskusja skupiała się wokół możliwości wykorzystania wszystkich środków przewidzianych w KPK, dialogu pomiędzy zamawiającym a wykonawcami i producentami.

NEKROLOG

Spotkanie przewoźników pasażerskich, MIiB, UTK, IGTL

19 września 2017 r. IGTL zorganizowała spotkanie przewoźników pasażerskich z MIiB i UTK. W spotkaniu wzięli udział zarówno przewoźnicy zrzeszeni w Izbie, jak i podmioty, które dotychczas do Izby nie należały. Obecni byli przedstawiciele PKP Intercity SA, Koleje Mazowieckie Sp. z o. o., Koleje Dolnośląskie Sp. z o. o., WKD Sp. z o. o., Arriva Sp. z o. o., Przewozy Regionalne Sp. z o. o.

Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. pierwszym członkiem wspierającym IGTL

Nowe brzmienie Statutu IGTL wprowadza instytucję "członka wspierającego". Umożliwia to ścisłą współpracę Izby z podmiotami, które nie prowadzą działalności w branży kolejowej w ściśłym rozumieniu. Pierwszym członkiem wspierającym IGTL są Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., które są gospodarzem międy innymi tragów TRAKO. IGTL od wielu lat jest partnerem targów, w tym uczestniczy w pracach Rady Programowej.

http://mtgsa.com.pl/

Siemens Sp. z o. o. Mobility nowym członkiem IGTL

Siemens Sp. z o. o.  dołączyła do grona członków Izby Gostodarczej Transportu Ladowego. Spółka zadeklarowała udział w pracach Sekcji Budownictwa Kolejowego oraz Sekcji Przewoźników Kolejowych.

Ramowa umowa o współpracy z Politechniką Warszawską

22 sierpnia 2017 roku Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, Pani Marita Szustak oraz JM Rektor Politechniki Warszawskiej, Pan prof. dr hab. inż. Jan Szmidt podpisali umowę ramową o współpracy.

Na podstawie umowy współpraca dotyczy:

IGTL reprezentatntem branży podczas konferencji MIiB nt. Kolei Dużych Prędkości

Prezes IGTL Marita Szustak była jednym z uczestników debaty na temat budowy kolei dużych prędkości w Polsce podczas zorganizowanej przez MIiB konferencji "Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce". W konferencji wzięli udział m.in.

IGTL aktywnym uczestnikiem Konferencji ERA nt. IV pakietu kolejowego

7 czerwca 2017 r. Dyrektor Biura IGTL wziął udział w Regionalnej Konferencji nt. Jednolitego Obszaru Kolejowego (Single European Railway Area Conference Central) w Berlinie.

Wyniki ankiety dotyczącej współpracy z PKP PLK SA

Ankieta została przeprowadzona w formie elektronicznej w postaci formularza internetowego, link do którego został przesłany przez Prezesa IGTL do firm należących do Sekcji Budownictwa Kolejowego IGTL wraz z prośbą o udział w badaniu.

Ankieta została przeprowadzona w dniach 15 – 19 maja 2017 r.

Wypełniono 34 formularze ankiety.

Osoby udzielające odpowiedzi reprezentowały 22 podmioty – firmy wykonawcze oraz producentów wyrobów

WYNIKI ANKIETY

Strony