Materiały do pobrania


Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne rozporządzenia dot. certyfikacji ECM. Zapraszamy do składania uwag na adres igtl@igtl.pl do 15 marca 2019.

Czytaj więcej

Minister Przedsiębiorczości i Technologii skierował do konsultacji publicznych projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji oraz projekt ustawy – Przepisy wprowadzające – Prawo zamówień publicznych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Uwagi można przekazać za pośrednictwem IGTL, wysyłając je w formie edytowalnej na adres igtl@igtl.pl do 11 lutego 2019 r.

Czytaj więcej

24 stycznia 2019 r. odbyło się VI posiedzenie plenarne Forum Inwestycyjnego PKP PLK S.A. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Zamawiającego z Prezesem Zarządu, Panem Ireneuszem Merchelem na czele oraz bardzo liczne grono wykonawców, producentów i usługodawców zaangażowanych w realizację inwestycji na sieci kolejowej.

Czytaj więcej

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego skierowała do Ministra Infrastruktury apel o pilne podjęcie prac nad wdrożeniem do prawa polskiego przepisów objętych IV pakietem kolejowym. W naszej opinii prace powinny być zintensyfikowane, a wszystkie propozycje poddane szerokim konsultacjom.

Z wystąpieniem można zapoznać się klikając link poniżej.

Czytaj więcej

Strony