Materiały do pobrania


Zakończone zostały prace nad Raportem końcowym projektu "Innowacyjny i efektywny system szkolenia oraz rozwoju zawodowego maszynistów", który realizowany był na rzecz organizacji branżowych, w tym IGTL. Raport podsumowuje badania przeprowadzone w oststnich miesiącach, których przedmiotem było określenie sytuacji na rynku i deficytu pracowników, zdefiniowanie szeregu psychologicznych aspektów pracy w zawodzie maszynisty oraz sformułowanie rekomentacji dotyczących systemu szkolenia i dostępu do zawodu.

Czytaj więcej

23 maja 2019 odbyło się XXIV spawozdawczo - wyborcze Walne Zgromadzenie Izby Gospodarczej Transportu Lądowego. W posiedzeniu wzięło udział niemal 70 osób, w tym 54 uprawomocnionych przedstawicieli firm członkowskich. Przed posiedzeniem odbyła się debata podsumowująca współpracę IGTL z Ministerstwem Infrastruktury, Urzędem Transportu Kolejowego oraz PKP Polskie linie Kolejowe S.A.

Czytaj więcej

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne rozporządzenia dot. certyfikacji ECM. Zapraszamy do składania uwag na adres igtl@igtl.pl do 15 marca 2019.

Czytaj więcej

Minister Przedsiębiorczości i Technologii skierował do konsultacji publicznych projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji oraz projekt ustawy – Przepisy wprowadzające – Prawo zamówień publicznych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Uwagi można przekazać za pośrednictwem IGTL, wysyłając je w formie edytowalnej na adres igtl@igtl.pl do 11 lutego 2019 r.

Czytaj więcej

Strony