Materiały do pobrania


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiła plan postępowań na rok 2018 w podziale na roboty budowlane oraz na dostawy i usługi. Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej.

Czytaj więcej

31 stycznia w siedzibie wydawcy Kuriera Kolejowego w Warszawie odbyło się pierwsze w nowym roku spotkanie z cyklu Debata z Kurierem. Uczestnicy rozmawiali o zagadnieniach związanych z inwestycjami w infrastrukturę kolejową.

Czytaj więcej

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej udostępniła najbardziej aktualne projekty dokumentów związanych z częściową rewizją TSI "Hałas". Dokumenty ze względu na ich roboczy charakter dostępne są wyłącznie w języku angielskim. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią i przekazania ewentualnych uwag na adres igtl@igtl.pl. Nasza organizacja, jako członek ERFA, bierze udział w pracach Grupy Roboczej ERA zajmującej się tym zagadnieniem i ma możliwość bezpośredniego prezentowania postulatów polskich przesiębiorców.

Czytaj więcej

11 stycznia 2017 r. odbyło się w Warszawie V Plenarne Forum Inwestycyjne. Głównym celem spotkania było omówienie i podsumowanie dotychczasowych prac Forum i poszczególnych Grup Roboczych.

Czytaj więcej

Zarząd IGTL jednogłośnie podjął uchwałe w sprawie wystosowania listu poręczjącego dla Pana Senatora Stanisława Koguta, który przez osiem lat pełnił funkcję Prezesa IGTL. Wszyscy członkowie Zarządu głosowali za uchwałą, aprobując treść Listu. Podjęto decyzję o przesłaniu listu na ręce Marszałka Snatu, przekazanie Senackiej Komisji Infrastruktury i publikacji na stronie IGTL.

Treść listu jest dostępna po kliknięciu w poniższy link.

Czytaj więcej

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny”, został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. 

Uwagi można zgłaszać na adres: igtl@igtl.pl do 10 stycznia 2018 r.

Czytaj więcej

Strony