Materiały do pobrania


IGTL przekazała wstępne uwagi do projektu cennika PKP PLK S.A. na RJ 2022/2023. Pełne stanowisko Izba przedstawi po dopuszczeniu do postępowania administracyjnego prowadzonego przez Prezesa UTK i zapoznaniu się z całością materiałów - wniosek o dopuszczenie czeka na rozpatrzenie.

Czytaj więcej

Grupa organizacji branżowych - Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Forum Kolejowe – Railway Business Forum, Fundacja Pro Kolej, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Polski Związek Pracodawców Budownictwa - wsytąpiła do Premiera z dramatycznym apelem o natychmiastowe podjęcie działań, mających na celu uruchomienie przetargów przez PKP PLK S.A.

Czytaj więcej

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Forum Kolejowe „Railway Business Forum” i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP skierowało do Ministerstwa Infrastruktury, Prokuratorii Generalnej, Urzędu Zamówień Publicznych i Centrum Unijnych Projektów Transportowych swoje uwagi dotyczące nowej Umowy Bazowej, która ma stać się podstawą organizacji przetargów organizowanych przez PKP PLK S.A.

Czytaj więcej

Drugiego dnia targów TRAKO Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury, PKP S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Instytutem Kolejnictwa była organizatorem III Debaty Inwestycyjnej pt. „Perspektywy rozwoju polskiej infrastruktury kolejowej”.

Na wstępie Pan Tomasz Buczyński, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury przedstawił prezentację skupioną m.in. na kolejowych programach inwestycyjnych na nadchodzące lata. (do pobrania poniżej)

Czytaj więcej

 

24 czerwca 2021 r.  Izba Gospodarcza Transportu Lądowego i Railway Business Forum w imieniu firm członkowskich zystąpiły do Ministra Finansów, funduszy i polityki regionalnej, żeby zwrócić uwagę na bardzo poważny problem dla całej branży, wynikający z braku zapewnienia finasowania dla projektów kolejowych z nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027. Jest to wskazywane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A jako główna przyczyna wyhamowania ogłaszania przetargów w ostatnim czasie.

 

Czytaj więcej

Strony