Materiały do pobrania


W odpowiedzi na interwencje organizacji branżowych w tym IGTL zmienione zostało rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

Wprowadzono zapis:

Czytaj więcej

IGTL skierowała do Ministra Zdrowia i Ministra Infrastruktury wystąpienie wskazujące na konieczność wprowadzenia wyłączeń w przepisach nakazujacych zachowanie odległości między pracownikammi wynoszącej 1,5 m.

Czytaj więcej

Ministerstwo Zdrowia poinformowało organizacje branżowe wnioskujące o zmiany w systemie badań okresowych w związku z epidemią COVID19.

Postulaty IGTL zostały częściowo uwzględnione.

Czytaj więcej

30 marca br. sześć organizacji branżowych, w tym Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, wystąpiło do Ministra Infrastruktury w sprawie postulatów branży w obliczu kryzysu wywołanego epidemią COVID19. We wspólnym wystąpieniu znalazły się również postulaty przekazane wcześniej przez IGTL do MI po konsultacjach przeprowadzonych wśród członków Izby.

Czytaj więcej

Poniżej do pobrania aktualna wersja rozporządzenia, która reguluje przekraczanie granic przez pracowników przedsiębiorstw kolejowych.

IGTL interweniowała w tej sprawie bezpośrednio u Wiceministra Infrastruktury A. Bittela i Prezesa UTK I. Góry.

Czytaj więcej

Strony