Materiały do pobrania


15 marca br. Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Forum Kolejowe „Railway Business Forum”, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych oraz Fundacja „ProKolej” zwróciły się do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o pilne konsultacje z branżą w sprawie trwającego na poziomie unijnym procesu legislacyjnego w zakresie zmian w Dyrektywie Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r.

Czytaj więcej

9 sierpnia 2023 r. cztery organizacje branżowe, tj. Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa oraz Forum Kolejowe „Railway Business Forum” wystosowały do Ministra Infrastruktury apel o osobiste podjęcie niezwłocznych działań w sprawie podniesienia limitu waloryzacji kontraktów realizowanych przez GDDKiA i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Organizacje wskazały, że obecny limit 10% zupełnie nie odpowiada faktycznemu wzrostowi kosztów w kontraktach zawartych przed rosyjską agresją na Ukrainę.

Czytaj więcej

Zakończono prace nad polską wersją językową „Ogólnej umowy o użytkowaniu wagonów towarowych (GCU/AVV)” wraz z załącznikami.

Czytaj więcej

Minister Infrastruktury skierował do ponownych konsultacji publicznych projekt ustawy o czasie pracy maszynistów. Izba Gospodarcza Transportu Lądowego przeprowadziła konsultacje wewnętrzne pośród firm członkowskich.

Czytaj więcej

W drugiej części sesji IGTL podczas Kongresu Kolejowego omówione zostały zagadnienia związane z projektem zmiany podejścia do konstrukcji rozkładów jazdy i zarządzania przepustowością TTR. Na wstępie Sebastian Čarek, Senior Project Manager z Forum Train Europe (FTE) przedstawił założenia projektu i problemy, które za jego pomocą powinny być rozwiązane oraz aktualne zaawansowanie i plany dot. wdrożenia. Wyjaśnił również dlaczego zaangażowanie polskich podmiotów, w tym przewoźników i przede wszystkim zarządcy infrastruktury jest tak istotne.

Czytaj więcej

Strony