Firmy członkowskie


TINES Rail S.A.
Warszawa 00-105, Ul. Twarda 18
www.tinesrail.com

TINES Rail jest producentem nowoczesnych systemów nawierzchni szynowych, materiałów i elementów konstrukcji dedykowanych do zastosowań w infrastrukturze kolejowej, tramwajowej i metra. Wspólną cechą produkowanych wyrobów jest skuteczna izolacja wibroakustyczna, istotnie obniżająca poziom wibracji i hałasu w otoczeniu tras komunikacyjnych, trwałość eksploatacyjna i niskie koszty utrzymania.

Czytaj więcej
Trakcja S.A.
Warszawa 00-807, Al. Jerozolimskie 100
www.grupatrakcja.com

Naszym głównym przedmiotem działalności jest kompleksowa realizacja robót związanych z szeroko rozumianą infrastrukturą kolejową i drogową z wykorzystaniem nowoczesnego parku maszynowego. Specjalizujemy się w świadczeniu usług inżynieryjno-budowlanych w zakresie: projektowania, budowy i modernizacji linii kolejowych i tramwajowych, sieci elektrotrakcji kolejowej i tramwajowej, linii elektroenergetycznych oraz budowy mostów, wiaduktów, estakad, przepustów, tuneli, przejść podziemnych, ścian oporowych, dróg i towarzyszących elementów infrastruktury kolejowej i drogowej.

Czytaj więcej
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DIAG-MOST sp. z o.o.
Warszawa 01-117 , ul. Racławicka 146
www.diagmost.eu

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DIAG-MOST Sp. z o.o. działa od 2013 roku. Firma oferuje szeroki zakres usług z obszaru kompleksowej realizacji obiektów budowlanych w zakresie dróg szynowych i kołowych, obiektów inżynieryjnych przepustów, mostów, wiaduktów oraz odwodnienia obiektów.

Czytaj więcej
Trakcja System Sp. z o.o.
Wrocław 53-124 , Al. Lipowa 3
www.trakcjasystem.pl

Trakcja System Sp. z o.o. realizuje roboty budowlano-montażowe w zakresie budowy, przebudowy i remontów kolejowych sieci trakcyjnych oraz instalacji elektroenergetycznych w obrębie infrastruktury kolejowej. W zakres działalności firmy wchodzą również usługi związane projektowaniem elektroenergetyki kolejowej.

Czytaj więcej
LTG Cargo Polska Sp. z o.o.
Warszawa 00-236, ul. Świętojerska 5/7
www.ltgcargo.pl
INFRA - Centrum Doradztwa Sp. z o.o.
Warszawa 01-192 , ul. Leszno 14
www.infracd.pl

Infra Centrum Doradztwa Sp. z o.o. jest zespołem ekspertów-praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów doradczych z zakresu infrastruktury, transportu i energetyki.
Nasze usługi związane z zarządzaniem cyklem życia projektu infrastrukturalnego zorientowane są na optymalne definiowanie etapów/zadań inwestycyjnych, wykorzystanie adekwatnych koncepcji zarządzania projektem oraz zastosowanie odpowiednich technik/narzędzi, celem spełnienia oczekiwań finansującego/klienta.

Czytaj więcej

Strony