O Forum


Forum Inwestycyjne zostało utworzone z inicjatywy PKP PLK SA w porozumieniu z ministerstwem właściwym ds. transportu oraz przedstawicielami firm wykonawczych, usługodawców i producentów. Inauguracyjne posiedzenie Forum miało miejsce 12 grudnia 2012 roku.

Powołanie Forum miało na celu przywrócenie dialogu zamawiającego z rynkiem, a także stworzenie platformy do wymiany doświadczeń, wypracowania dobrych praktyk oraz rozwiązań w zakresie prowadzenia zamówień, stosowania prawa, a także procedur wewnętrznych i praktyki ich stosowania.


Terminy spotkań


Grupa Robocza "Iżynier i Projektant"
Siedziba PKP PLK S.A., Targowa 74, skrzydło , sala , piętro:
Grupa Robocza "Techniczna"
Siedziba PKP PLK S.A., Targowa 74, skrzydło, sala , piętro,
Grupa Robocza "Kryteria Wyboru"
Siedziba PKP PLK S.A., Targowa 74, skrzydło, sala , piętro,
V Plenarne Spotkanie Forum Inwestycyjnego
Grupa Robocza "Zapisy Umów"
29.08.2019
Siedziba PKP PLK S.A., Targowa 74, skrzydło C, sala I, piętro V

Komunikaty


Minister Przedsiębiorczości i Technologii skierował do konsultacji publicznych projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji oraz projekt ustawy – Przepisy wprowadzające – Prawo zamówień publicznych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Uwagi można przekazać za pośrednictwem IGTL, wysyłając je w formie edytowalnej na adres igtl@igtl.pl do 11 lutego 2019 r.

24 stycznia 2019 r. odbyło się VI posiedzenie plenarne Forum Inwestycyjnego PKP PLK S.A. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Zamawiającego z Prezesem Zarządu, Panem Ireneuszem Merchelem na czele oraz bardzo liczne grono wykonawców, producentów i usługodawców zaangażowanych w realizację inwestycji na sieci kolejowej.

Zgodnie z ustaleniami podjętymi na spotkaniu GR Zapisy Umów, PKP PLK SA przekazała wersje edytowalne umów bazowych.

1) Projektuj i buduj oraz Buduj – wersja aktualna (po zmianach z dnia 27 lutego 2018)
2) Projektuj i buduj oraz Buduj – wersja z ubiegłego roku
3) Karta gwarancyjna – wersja aktualna i poprzednia
4) Notatka ze spotkania z 11 kwietnia 2018 r.

Odniesienie się do zawartych zapisów i naniesienie w trybie śledź zmiany ewentualnych uwag jest możliwe do 29.06. 2018

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiła plan postępowań na rok 2018 w podziale na roboty budowlane oraz na dostawy i usługi. Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej.

31 stycznia w siedzibie wydawcy Kuriera Kolejowego w Warszawie odbyło się pierwsze w nowym roku spotkanie z cyklu Debata z Kurierem. Uczestnicy rozmawiali o zagadnieniach związanych z inwestycjami w infrastrukturę kolejową.

Strony


Materiały Forum


Uwagi IGTL, RBF, SIiTK RP do propozycji nowej umowy bazowej PKP PLK S.A.
+
Wystąpienie IGTL i RBF w sprawie sytuacji producentów
+
Wystąpienie IGTL i RBF w sprawie przetargów PKP PLK S.A.
+
Prezentacja Prezes IGTL - VI Plenarne Forum Inwestycyjne
+
Stanowisko IGTL odnośnie propozycji waloryzacji kontraktów budowlanych
+
Prezentacja Raportu o wzroście cen w budownictwie kolejowym
+
Uwagi do umowy Projektuj i Buduj przed spotkaniem 18 lipca 2018
+
Kryterium doświadczenia wykonawcy
+
Materiał na temat standaryzacji rozjazdów
+
notatka z posiedzenia GR Technicznej
+
stanowisko PLK odnośnie postulatów dotyczących procedury PW17
+
stanowisko PLK w sprawie postulatów grupy roboczej zapisy umów
+