O Forum


Forum Inwestycyjne zostało utworzone z inicjatywy PKP PLK SA w porozumieniu z ministerstwem właściwym ds. transportu oraz przedstawicielami firm wykonawczych, usługodawców i producentów. Inauguracyjne posiedzenie Forum miało miejsce 12 grudnia 2012 roku.

Powołanie Forum miało na celu przywrócenie dialogu zamawiającego z rynkiem, a także stworzenie platformy do wymiany doświadczeń, wypracowania dobrych praktyk oraz rozwiązań w zakresie prowadzenia zamówień, stosowania prawa, a także procedur wewnętrznych i praktyki ich stosowania.


Terminy spotkań


Grupa Robocza "Techniczna"
Siedziba PKP PLK S.A., Targowa 74, skrzydło, sala , piętro,
Grupa Robocza "Kryteria Wyboru"
Siedziba PKP PLK S.A., Targowa 74, skrzydło, sala , piętro,
Grupa Robocza "Zapisy Umów"
Siedziba PKP PLK S.A., Targowa 74, skrzydło, sala , piętro,
Grupa Robocza "Iżynier i Projektant"
Siedziba PKP PLK S.A., Targowa 74, skrzydło, sala , piętro,
V Plenarne Spotkanie Forum Inwestycyjnego
11.01.2018

Komunikaty


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiła plan postępowań na rok 2018 w podziale na roboty budowlane oraz na dostawy i usługi. Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej.

31 stycznia w siedzibie wydawcy Kuriera Kolejowego w Warszawie odbyło się pierwsze w nowym roku spotkanie z cyklu Debata z Kurierem. Uczestnicy rozmawiali o zagadnieniach związanych z inwestycjami w infrastrukturę kolejową.

Ankieta została przeprowadzona w formie elektronicznej w postaci formularza internetowego, link do którego został przesłany przez Prezesa IGTL do firm należących do Sekcji Budownictwa Kolejowego IGTL wraz z prośbą o udział w badaniu.Ankieta została przeprowadzona w dniach 15 – 19 maja 2017 r.Wypełniono 34 formularze ankiety.Osoby udzielające odpowiedzi reprezentowały 22 podmioty – firmy wykonawcze oraz producentów wyrobów 


Materiały Forum