Firmy członkowskie


CTL Logistics Sp. z o. o.
Sosnowiec 41-208, ul. Długa 90
www.ctl.pl

Grupa CTL Logistics to działający od 1992 roku międzynarodowy koncern, oferujący kompleksową obsługę logistyczną w zakresie transportu kolejowego i samochodowego towarów - również z uwzględnieniem przewozów transgranicznych - spedycji, obsługi bocznic kolejowych, utrzymania taboru kolejowego, budowy i serwisu infrastruktury kolejowej, usług przeładunkowych, doradztwa celnego oraz zaopatrzenia w surowce. Terytorium działalności Grupy CTL Logistics, to Europa - zarówno wschodnia jak i zachodnia.

Czytaj więcej
Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o. o.
Wrocław 50-502, ul. Hubska 6
www.dolkom.pl

Przedsiębiorstwo funkcjonuje od 1954 roku i zajmuje się budową, naprawami i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz naprawami pojazdów kolejowych specjalnych.
Spółka realizuje prace w zakresie:
1.Modernizacji, rewitalizacji i napraw głównych stacji i linii kolejowych,
2.Napraw bieżących linii kolejowych przy użyciu maszyn o dużej wydajności,
3.Prac związanych z utrzymaniem torów, rozjazdów i podtorza,
4.Remontów obiektów inżynieryjnych,

Czytaj więcej
Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.
Jastrzębie Zdrój 44-330, Ul. Górnicza 1
www.jsk.pl

JSK Sp. z o.o. jako Zarządca Infrastruktury Kolejowej prowadzi działalność w zakresie:
•    udostępnienia linii kolejowych w oparciu o zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego cennik za korzystania z wyżej wymienionych linii własności Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o.
•    utrzymania budowli i urządzeń infrastruktury kolejowej,
•    budowy i remontów układów torowych oraz obiektów kolejowych,
•    wykonywania usług projektowych i ekspertyz,
•    usuwania skutków szkód górniczych,

Czytaj więcej
KUŹNIA ZAWADZKIE Sp. z o. o.
Zawadzkie 47-120, ul. Lubliniecka 6a
www.kuznia-zawadzkie.pl

„Kuźnia-Zawadzkie” Sp. z o. o. jest spółką o wieloletniej tradycji w produkcji wysokiej jakości odkuwek matrycowych. Nasze wyroby znajdują zastosowanie w podstawowych gałęziach przemysłu jak: górnictwo, kolejnictwo i przemysł maszynowy. Zakres produkcyjny obejmuje odkuwki matrycowe o masie od 3,0 kg do 300,0 kg. Maksymalna długość odkuwki to 1300 mm. Produkowane są ze stali konstrukcyjnych węglowych, stopowych oraz wysokostopowych wg norm polskich i zagranicznych. „Kuźnia-Zawadzkie” Sp. z o. o.

Czytaj więcej
GATX Rail Poland Sp. z o.o.
Warszawa 00-843, Rondo Daszyńskiego 2B
www.gatx.eu

GATX Rail Poland to spółka wchodząca w skład GATX Rail Europe. Posiadamy jedną z najmłodszych - ze średnią wieku poniżej 20 lat - i najnowocześniejszych flot w Europie, w której skład wchodzi ponad 23 200 cystern i wagonów towarowych. Dysponujemy dwoma własnymi warsztatami, dzięki którym jesteśmy w stanie w krótkim czasie realizować projekty polegające na modernizacji lub budowie nawet niewielkiej serii wagonów - i to wszystko w rozsądnej cenie.

Czytaj więcej
Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe Bieżanów Sp. z o. o.
Kraków 30-740, ul. Półłanki 25
www.kzn.pl

Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o. to spółka-matka Grupy KZN Bieżanów - jednego z najprężniej rozwijających się podmiotów w branży nawierzchni kolejowej i tramwajowej, sprzedającego swoje produkty w kraju i za granicą. Marka KZN od wielu dekad pozostaje niezmiennie gwarantem jakości oraz bezpieczeństwa, a pod względem kompleksowości oraz innowacyjności oferty wyznacza nowe standardy na polskim rynku.

Czytaj więcej

Strony