Dołącz do IGTL


Aby dołączyć do grona członków IGTL należy zapoznać się ze Statutem IGTL, a następnie wypełnić deklarację członkowską i przesłać ją do Biura IGTL. Deklaracja powinna być podpisana zgodnie z reprezentacją ujawnioną w KRS, przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu firmy. Należy zadeklarować sekcję branżową, w pracach której firma chce uczestniczyć (każda firma członkowska może należeć równocześnie do kilku sekcji branżowych) oraz dołączyć do wypełnionej i podpisanej deklaracji aktualny wyciąg z KRS lub inny dokument potwierdzający dane rejestracyjne prowadzonej działalności gospodarczej.

Wszelkie informacje na temat członkostwa w IGTL można uzyskać kontaktując się z Biurem IGTL.

 
 

Skontaktuj się z nami


Pracownicy

Asystentka zarządu

Katarzyna Jung-Ceranowicz

Dyrektor Zarządzający IGTL

Maciej Gładyga

Dane kontaktowe

tel.: 22 654 09 42
e-mail: igtl@igtl.pl

Siedziba biura

IZBA GOSPODARCZA TRANSPORTU LĄDOWEGO

Aleje Jerozolimskie 125/127
02-017 Warszawa

Formularz kontaktowy