Dyskusja ogólna

Zapraszamy do dyskusji na temat dostępu do zawodu maszynisty. IGTL podejmuje inicjatywę dyskusji z kluczowymi podmiotami publicznymi (MIiB, UTK) w celu  poprawy obecnej sytuacji. Wielokrotnie, na różnych forach, spotkaniach i konferencjach formułowane są zastrzeżenia w odniesieniu do aktualnie obowiązujących przepisów. Krytykowana jest organizacja szkoleń i egzaminów, zakres wymagań merytorycznych, a także sposób przeprowadzania badań dopuszczających i okresowych.

Liczba komentarzy: 1
Ostatni komentarz: Aktualnie obowiązujące wymagania dotyczące szkolenia w zawodzie maszynisty są nadmiernie rozbudowane i znacznie utrudniają dostęp do zawodu.

Prosimy o propozycje tematów szkoleń, seminariów, konferencji oraz deklaracje zainteresowania zgłoszonymi zagadnieniami.

Liczba komentarzy: 0
Ostatni komentarz:

Forum Sekcji Wagonów i Spedycji. Miejsce dyskusji tematów bieżących sekcji, proponowania zagadnień do omówienia na posiedzeniach, spraw wymagających podjęcia działań przez IGTL.

Liczba komentarzy: 0
Ostatni komentarz:

Forum Sekcji Budownictwa Kolejowego. Miejsce dyskusji tematów bieżących sekcji, proponowania zagadnień do omówienia na posiedzeniach, spraw wymagających podjęcia działań przez IGTL.

Liczba komentarzy: 0
Ostatni komentarz:

Forum Sekcji Przewoźników Kolejowych. Miejsce dyskusji tematów bieżących sekcji, proponowania zagadnień do omówienia na posiedzeniach, spraw wymagających podjęcia działań przez IGTL.

Liczba komentarzy: 0
Ostatni komentarz:

Dyskusja na temat nowej strony IGTL

Liczba komentarzy: 0
Ostatni komentarz: