Wydarzenia


Dyrektor Biura IGTL wziął udział w polsko - niemieckich rozmowach bilateralnych w ramach grupy roboczej utworzonej na podstawie Umowy między Republiką Federalną Niemiec a Rzecząpospolitą Polską o współpracy w dziedzinie komunikacji kolejowej weszła w życie z dniem 27. kwietnia 2016 r. (dalej „Umowa”). Umowa modyfikuje wynikające z obowiązującego prawa warunki ramowe prowadzenia działalności przez przewoźników kolejowych w transporcie transgranicznym.

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego aktywnie uczestniczy w pracach nad znalezieniem rozwiązania problemu gwałtownych zmian na rynku budownictwa infrastrukturalnego. W ostatnim czasie odbyły się spotkania połączonych Rad Ekspertów (kolejowej i drogowej) w Ministerstwie Infrastruktury, podczas których zaprezentowano propozycję waloryzację przyszłych kontraktów w oparciu o koszyk surowców.

Organizacja zarządców infrastruktury Rail Net Europe (RNE) poinformowała o przyjęciu przez zgromadzenie ogólne wytycznych w sprawie koordynacji i publikacji planowanych tymczasowych ograniczeń przepustowości na europejskiej sieci kolejowej (TCR Gudelines). Dokument ten opisuje procedury związane z publikacją i koordynacją prac na infrastrukturze oraz wskazuje harmonogram i zasady konsultacji z aplikantami.

5 grudnia 2018 r. odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczne Izby Gospodarczej Transportu Lądowego. W spotkaniu udział wzięło ponad 80 osób, przedstawicieli firm członkowskich oraz instytucji, z którymi współpracuje Izba. Gościliśmy m.in. Pana Kamila Wilde, Wiceprezesa UTK, Pana Mirosława Antonowicza, Członka Zarządu PKP S.A., Pana Ireneusza Merchela, Prezesa Zarządu PKP PLK S.A.

20 listopada 2018 r. w siedzibie PAP miała miejsce konferencja prasowa, podczas której zaprezentowany został raport "Analiza zmiany kosztów realizacji kontraktów budowlanych w ramach modernizacji sieci kolejowej w latach 2016 -2018" przygotowanego przez firmę CAS dla Izby Gospodarczej Transportu Lądowego przy wsparciu Railway Business Forum oraz firm wykonawczych zrzeszonych w ramach Sekcji Budownictwa Kolejowego.

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego brała udział w trzeciej edycji Kongresu 590, który odbywał się w dniach 15-16 listopada 2018 r. w Jasionce k. Rzeszowa. Prezes IGTL, Pani Marita Szustak wzięła udział w debacie pt. "Co z polską branżą kolejową po 2023 roku?, wraz z Panem Andrzejem Bittelem, Podsekretarzem Stanu odpowiedzialnym za kolej w Ministerstwie Infrastruktury, Panem Ireneuszem Merchelem, Prezesem Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Strony