Wydarzenia


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiła plan postępowań na rok 2018 w podziale na roboty budowlane oraz na dostawy i usługi. Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej.

31 stycznia w siedzibie wydawcy Kuriera Kolejowego w Warszawie odbyło się pierwsze w nowym roku spotkanie z cyklu Debata z Kurierem. Uczestnicy rozmawiali o zagadnieniach związanych z inwestycjami w infrastrukturę kolejową.

11 stycznia 2017 r. odbyło się w Warszawie V Plenarne Forum Inwestycyjne. Głównym celem spotkania było omówienie i podsumowanie dotychczasowych prac Forum i poszczególnych Grup Roboczych.

Zarząd IGTL jednogłośnie podjął uchwałe w sprawie wystosowania listu poręczjącego dla Pana Senatora Stanisława Koguta, który przez osiem lat pełnił funkcję Prezesa IGTL. Wszyscy członkowie Zarządu głosowali za uchwałą, aprobując treść Listu. Podjęto decyzję o przesłaniu listu na ręce Marszałka Snatu, przekazanie Senackiej Komisji Infrastruktury i publikacji na stronie IGTL.

Treść listu jest dostępna po kliknięciu w poniższy link.

11 grudnia 2017 roku w hotelu Novotel w Warszawie odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijno-noworoczne Izby Gospodarczej Transportu Lądowego. Oprócz licznej reprezentacji firm członkowskich swoją obecnością zaszczycili nas znamienici goście, m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Pan Andrzej Bittel, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Pan Ignacy Góra oraz Wiceprezes UTK, Pan Kamil Wilde, Senator RP, były Prezes IGTL, Pan Stanisław Kogut. Na spotkanie przybył również kapelan kolejarzy, ksiądz Ryszard Marciniak.

Strony