Wydarzenia


Szanowni Państwo, 

w imieniu własnym oraz Przewodniczących Sekcji i całego Zarządu IGTL zapraszam do wzięcia udziału w wydarzeniu pn. „Technologia – Biznes – Prawo. Doroczna konferencja IGTL 2018”.

Firma COLAS RAIL Polska sp. z o.o. dołączyła do grona członków Izby Gospodarczej Transportu Lądowego. Spółka zadeklarowała udział w pracach Sekcji Budownictwa Kolejowego oraz Sekcji Przewoźników Kolejowych. COLAS RAIL Polska jest częścią Grupy Colas - wiodącej na świecie grupy zajmującej się budową dróg i ich utrzymaniem, a także posiada największą i najnowocześniejszą flotę maszyn do robót torowych w Europie. Chociaż 80% działalności grupy poświęcona jest drogom, grupa ta została zróżnicowana poprzez uzupełnienie swojej wiedzy specjalistycznej m.in.

IGTL była partnerem konferencji "Kolej 2040 – strategiczna wizja rozwoju branży" organizowanej przez Fundację Prokolej oraz Grupę PKP SA. Podczas konferencji dokonano podsumowań dotyczących ostatnich lat i reform w sektorze kolei, w tym w odniesieniu do Masterplanu sprzed 10 lat. W swoich wystąpieniach prelegenci, m.in. Prezes PKP SA, Krzysztof Mamiński oraz Zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa, były Wiceminister Infrastruktury ds. kolei, Andrzej Massel dokonali oceny inicjatyw i inwestycji podejmowanych w ostatnich latach.

Agencja Kolejowa Uni Europejskiej przekazała do KE rekomendację dot. zmiany TSI Hałas oraz towarzyszące jej dokumenty. Dzięki zaangażowaniu polskich przedstawicieli w grupie roboczej (UTK, IGTL jako reprezentant ERFA) udało się w szeregu punktach uzyskać korzystne rozwiązania. Między innymi uzyskano wyłączenie w przypadku szczególnym dla Polski w odniesieniu do wagonów z zestawami kół obręczowanych (do końca 2036 roku). Udało się również wyeliminować najbardziej ryzykowne zapisy w odniesieniu do definicji i zasad funkcjonowania tzw.

9 maja 2018 odbyło się w Warszawie XXIII Walne Zgromadzenie IGTL. Podczas posiedzenia zatwierdzono sprawozdania organów ststutowych Izby oraz plan pracy i budżet na kolejny rok. Członkowie IGTL udzielili absolutorium Zarządowi.

18 kwietnia 2018 r miało miejsce Walne Zgromadzenie Europejskiego Stowarzyszenia Kolejowego Transportu Towarowego (ERFA), którego członkiem jest Izba Gospodarcza Transportu Lądowego.

Zgodnie z decyzją Zarządu IGTL zgłoszona została kandydatura przedstawiciela Izby do zarządu stowarzyszenia. Kandydatem Izby był Dyrektor Biura IGTL, Pan Maciej Gładyga. Walne Zgromadzenie ERFA jednogłośnie zaakceptowało uzupełnienie składu zarządu o przedstawiciela IGTL.

Strony