Wydarzenia


Kancelaria JDP wraz z 5 wiodącymi izbami gospodarczymi zrzeszającymi firmy działające na rynku infrastruktury rozpoczyna przygotowanie raportu na temat „Kary umowne w inwestycjach infrastrukturalnych realizowanych w reżimie zamówień publicznych”.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety: https://karyumowne.webankieta.pl/

Wzrost cen materiałów. Jak wykonawca może zapobiec stratom? – zapisz się na bezpłatny webinar

Ceny materiałów budowlanych rosną w szybkim tempie, co powoduje straty po stronie wykonawców. Z uwagi na tę sytuację wykonawcy mogą być uprawnieni do żądania podwyższenia uzgodnionego w umowie wynagrodzenia w celu pokrycia powstających strat.

 

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego organizuje Szkolenie "Nowe Prawo zamówień publicznych"

 

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego przekazała do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej postulaty w raach konsultacji publicznych Krajowego Planu Odbudowy.

 

Komponent E „Zielona, inteligentna mobilność” powinien w większym stopniu opierać się na systemowych reformach w zakresie promowania transportu kolejowego, jako gałęzi dalece bardziej zrównoważonej od np. transportu drogowego.

1 marca 2021 r. IGTL wspólnie z RBF wystąpiła do PKP Polskie Linie Kolejowe z apelem o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu uruchomienie zamówień, które zapewnią zapotrzebowanie na materiały i urządzenia i stabilne planowanie produkcji w dłuższym okresie.

Strony