Wydarzenia


7 listopada 2018 roku na Stadionie Miejskim Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się VIII edycja Kongresu Kolejowego. Izba Gospodarcza Transportu Lądowego była licznie reprezentowana przez przedstawicieli firm członkowskich. Pani Marita Szustak, Prezes Zarządu IGTL, wzięła udział w debacie otwarcia "Kolej w Strategii Rozwoju Transportu w Polsce", podczas której zwróciła uwagę, że wszystkie dalekosiężne, ale też średniookresowe plany inwestycyjne nie mogą być pozbawione realnego zapewnienia finansowania. 

 

16 października 2018 r. odbyły się posiedzenia Sekcji Branżowych IGTL.

 

Firma COLAS RAIL Polska sp. z o.o. dołączyła do grona członków Izby Gospodarczej Transportu Lądowego. Spółka zadeklarowała udział w pracach Sekcji Budownictwa Kolejowego oraz Sekcji Przewoźników Kolejowych. COLAS RAIL Polska jest częścią Grupy Colas - wiodącej na świecie grupy zajmującej się budową dróg i ich utrzymaniem, a także posiada największą i najnowocześniejszą flotę maszyn do robót torowych w Europie. Chociaż 80% działalności grupy poświęcona jest drogom, grupa ta została zróżnicowana poprzez uzupełnienie swojej wiedzy specjalistycznej m.in.

IGTL była partnerem konferencji "Kolej 2040 – strategiczna wizja rozwoju branży" organizowanej przez Fundację Prokolej oraz Grupę PKP SA. Podczas konferencji dokonano podsumowań dotyczących ostatnich lat i reform w sektorze kolei, w tym w odniesieniu do Masterplanu sprzed 10 lat. W swoich wystąpieniach prelegenci, m.in. Prezes PKP SA, Krzysztof Mamiński oraz Zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa, były Wiceminister Infrastruktury ds. kolei, Andrzej Massel dokonali oceny inicjatyw i inwestycji podejmowanych w ostatnich latach.

Agencja Kolejowa Uni Europejskiej przekazała do KE rekomendację dot. zmiany TSI Hałas oraz towarzyszące jej dokumenty. Dzięki zaangażowaniu polskich przedstawicieli w grupie roboczej (UTK, IGTL jako reprezentant ERFA) udało się w szeregu punktach uzyskać korzystne rozwiązania. Między innymi uzyskano wyłączenie w przypadku szczególnym dla Polski w odniesieniu do wagonów z zestawami kół obręczowanych (do końca 2036 roku). Udało się również wyeliminować najbardziej ryzykowne zapisy w odniesieniu do definicji i zasad funkcjonowania tzw.

9 maja 2018 odbyło się w Warszawie XXIII Walne Zgromadzenie IGTL. Podczas posiedzenia zatwierdzono sprawozdania organów ststutowych Izby oraz plan pracy i budżet na kolejny rok. Członkowie IGTL udzielili absolutorium Zarządowi.

Strony