Wydarzenia


Grupa organizacji branżowych - Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Forum Kolejowe – Railway Business Forum, Fundacja Pro Kolej, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Polski Związek Pracodawców Budownictwa - wsytąpiła do Premiera z dramatycznym apelem o natychmiastowe podjęcie działań, mających na celu uruchomienie przetargów przez PKP PLK S.A.

Podczas targów TRAKO Pani Marita Szustak Prezes oraz Pan Maciej Gładyga Dyrektor Zarzadzający Izby Gospodarczej Transportu Lądowego odbyli szereg spotkań z przedstawicielami firm działających na polskim rynku kolejowym. Spotkaliśmy się m.in. z LTG Cargo Polska Sp. z o. o. W czasie rozmów omawialiśmy obecne wyzwania i problemy związane z prowadzeniem działalności transportowej. Zaprezentowaliśmy również obszary aktywności IGTL i możliwości jakie daje członkostwo w IGTL.

Drugiego dnia targów TRAKO Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury, PKP S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Instytutem Kolejnictwa była organizatorem III Debaty Inwestycyjnej pt. „Perspektywy rozwoju polskiej infrastruktury kolejowej”.

Na wstępie Pan Tomasz Buczyński, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury przedstawił prezentację skupioną m.in. na kolejowych programach inwestycyjnych na nadchodzące lata. (do pobrania poniżej)

W przeddzień targów TRAKO Izba Gospodarcza Transportu Lądowego wspólnie z Railway Bussines Forum zorganizowały spotkanie z okazji ubiegłorocznych jubileuszy 25 lat działalności Izby i 20 lat RBF. Ze względu na okoliczności związane z COVID19 zorganizowanie obchodów w zeszłym roku było niemożliwe. W tytm roku przy okazji TRAKO mieliśmy po raz pierwszy okazję spotkać się w większym gronie.

Wzrost cen materiałów. Jak wykonawca może zapobiec stratom? – zapisz się na bezpłatny webinar

Ceny materiałów budowlanych rosną w szybkim tempie, co powoduje straty po stronie wykonawców. Z uwagi na tę sytuację wykonawcy mogą być uprawnieni do żądania podwyższenia uzgodnionego w umowie wynagrodzenia w celu pokrycia powstających strat.

Strony