Wydarzenia


9 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie Prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, Pani Marity Szustak z Podsekretarzem Stanu odpowiedzialnym w Ministerstwie Infrastruktury za sektor kolejowy, Panem Piotrem Malepszakiem. Podczas spotkania Pani Prezes przekazała materiał podsumowujący główne postulaty i priorytety branży, formułowane przez firmy członkowskie Izby Gospodarczej Transportu Lądowego.

12 grudnia 2023 r. odbyło się w Warszawie w hotelu Novotel Centrum odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczne IGTL. Wzorem roku ubiegłego było to spotkanie wspólne z Railway Business Forum. Nasze zaproszenie przyjęło ponad sto osób, w tym przedstawiciele firm członkowskich IGTL i RBF oraz goście, m.in.

Z okazji ich święta życzę wszystkim Kolejarzom, w tym przede wszystkim pracownikom firm członkowskich Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym. Kolej to branża o wielu obliczach, od przemysłu i produkcji, przez wykonawstwo infrastrukturalne, przewozy pasażerów i rzeczy, utrzymanie taboru, do usług, w tym intelektualnych. We wszystkich tych obszarach codziennie każdy z tysięcy pracowników dokłada swoją cegiełkę do budowy pozycji polskiej kolei. Za ten, czasem niezauważany trud, w Dniu Kolejarza wszystkim Wam należy się serdeczne dziękuję.

9 sierpnia 2023 r. cztery organizacje branżowe, tj. Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa oraz Forum Kolejowe „Railway Business Forum” wystosowały do Ministra Infrastruktury apel o osobiste podjęcie niezwłocznych działań w sprawie podniesienia limitu waloryzacji kontraktów realizowanych przez GDDKiA i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Organizacje wskazały, że obecny limit 10% zupełnie nie odpowiada faktycznemu wzrostowi kosztów w kontraktach zawartych przed rosyjską agresją na Ukrainę.

Zakończono prace nad polską wersją językową „Ogólnej umowy o użytkowaniu wagonów towarowych (GCU/AVV)” wraz z załącznikami.

31 maja 2023 r. odbyło się w Zielonce k. Warszawy XVIII Walne zgromadzenie IGTL. Podczas WZ podsumowano okres od października 2022 r. do końca kwietnia 2023 r., omówiono finanse Izby w 2022 r. i budżet na 2023 r., a także plan pracy na kolejne miesiące.

Strony