Wydarzenia


23 maja 2019 odbyło się XXIV spawozdawczo - wyborcze Walne Zgromadzenie Izby Gospodarczej Transportu Lądowego. W posiedzeniu wzięło udział niemal 70 osób, w tym 54 uprawomocnionych przedstawicieli firm członkowskich. Przed posiedzeniem odbyła się debata podsumowująca współpracę IGTL z Ministerstwem Infrastruktury, Urzędem Transportu Kolejowego oraz PKP Polskie linie Kolejowe S.A.

Z inicjatywy Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Polskich Kolei Państwowych, PKP Polskich Linii Kolejowych, Izby Gospodarczej Transportu Lądowego i związku pracodawców Railway Business Forum oraz pod patronatem Ministra Infrastruktury zdecydowano zorganizować, począwszy od 2019 roku, nowy projekt, którego celem ma być promocja polskiej kolei i integracja środowiska transportu szynowego.

10 kwietnia 2019 r. odbyły się w Warszawie sprawozdawczo-wyborcze posiedzenia Sekcji Branżowych IGTL. W wyniku przeprowadzonych wyborów na kolejną kadencję zostali wybrani dotychczasowi Przewodniczący Sekcji: Pan Wiesław Nowak w Sekcji Budownictwa Kolejowego, Pan Piotr Macioszek w Sekcji Przewoźników Kolejowych oraz Pan Przemysław Korwiel w Sekcji Wagonów i Spedycji.

Podczas posiedzeń podsumowano prace Izby w okresie od ostatniego Walnego Zgromadzenia, tj. od 9 maja 2018 r.

Izba Gospodarcza Transportu jest partnerem TRAKO 2019 oraz członkiem Rady Programowej targów.wszelkie informacje o targach na stronie www.trakotargi.pl

Ruszyła rejestracja na VII Forum Intermodalne FRACHT 2019

Już po raz siódmy, w dniach 2 - 3 kwietnia 2019 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo w Gdańsku odbędzie się Forum Transportu Intermodalnego FRACHT, największe i najważniejsze wydarzenie branży TSL w naszym kraju.

Strony