Publikacje


9 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie Prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, Pani Marity Szustak z Podsekretarzem Stanu odpowiedzialnym w Ministerstwie Infrastruktury za sektor kolejowy, Panem Piotrem Malepszakiem. Podczas spotkania Pani Prezes przekazała materiał podsumowujący główne postulaty i priorytety branży, formułowane przez firmy członkowskie Izby Gospodarczej Transportu Lądowego.

9 sierpnia 2023 r. cztery organizacje branżowe, tj. Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa oraz Forum Kolejowe „Railway Business Forum” wystosowały do Ministra Infrastruktury apel o osobiste podjęcie niezwłocznych działań w sprawie podniesienia limitu waloryzacji kontraktów realizowanych przez GDDKiA i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Organizacje wskazały, że obecny limit 10% zupełnie nie odpowiada faktycznemu wzrostowi kosztów w kontraktach zawartych przed rosyjską agresją na Ukrainę.

Zakończono prace nad polską wersją językową „Ogólnej umowy o użytkowaniu wagonów towarowych (GCU/AVV)” wraz z załącznikami.

Dokonując, pod koniec grudnia 2021 roku, podsumowania mijających dwunastu miesięcy, wszyscy wyrażaliśmy nadzieję, że już za moment pożegnamy problemy wynikające z pandemii i z nową energią, dynamicznie rozpoczniemy rok 2022. Niestety już pod koniec lutego wszystkie te plany uległy brutalnej weryfikacji w wyniku zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę. Kolej jak zawsze stanęła na wysokości zadania w sytuacji kryzysu pierwszych dni działań wojennych i konieczności podjęcia i przewozu uchodźców. Za to należą się pracownikom firm kolejowych wyrazy głębokiego szacunku i podziękowania.

W ramach przygotowań do przedłożenia propozycji legislacyjnej w zakresie przepustowości i zarządzania ruchem kolejowym Komisja Europejska zleciła opracowanie „Oceny oddziaływania środków na rzecz lepszego zarządzania i koordynacji transgranicznego ruchu kolejowego i jego koordynacji, w tym poprzez zmianę przepisów dotyczących alokacji zdolności przepustowej i pobierania opłat za dostęp do infrastruktury w transporcie kolejowym” W dokumencie tym zdefiniowano:

15 grudnia 2022 r. odbyły się warsztaty DG MOVE z przewoźnikami i organizacjami branżowymi, których przedmiotem było omówienie Inicjatywy mającej na celu lepsze zarządzanie i koordynację przepustowości europejskiej sieci kolejowej i zarządzania ruchem.

Strony