Publikacje


1 kwietnia br. w godzinach popołudniowych odbyła się wideokonferencja z udziałem Ministra Infrastruktury, w której wzięła udział Pani Marita Szustak, Prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego. W spotkaniu wzięli udział również Sekretarze Stanu w MI Andrzej Bittel i Rafał Weber, a także Prezes PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz szefowie organizacji branżowych, tj. OIGD, PZPB, ProKolej i RBF.

W odpowiedzi na interwencje organizacji branżowych w tym IGTL zmienione zostało rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

Wprowadzono zapis:

IGTL skierowała do Ministra Zdrowia i Ministra Infrastruktury wystąpienie wskazujące na konieczność wprowadzenia wyłączeń w przepisach nakazujacych zachowanie odległości między pracownikammi wynoszącej 1,5 m.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało organizacje branżowe wnioskujące o zmiany w systemie badań okresowych w związku z epidemią COVID19.

Postulaty IGTL zostały częściowo uwzględnione.

30 marca br. sześć organizacji branżowych, w tym Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, wystąpiło do Ministra Infrastruktury w sprawie postulatów branży w obliczu kryzysu wywołanego epidemią COVID19. We wspólnym wystąpieniu znalazły się również postulaty przekazane wcześniej przez IGTL do MI po konsultacjach przeprowadzonych wśród członków Izby.

Strony