Publikacje


Opublikowany został Raport finalny projektu badawczego "Efektywny i innowacyjny system szkolenia oraz rozwoju zawodowego maszynistów". Prezentacja podstawowych wyników miała również miejsce podczas Kongrasu Kolejowego.

Organizacja zarządców infrastruktury Rail Net Europe (RNE) poinformowała o przyjęciu przez zgromadzenie ogólne wytycznych w sprawie koordynacji i publikacji planowanych tymczasowych ograniczeń przepustowości na europejskiej sieci kolejowej (TCR Gudelines). Dokument ten opisuje procedury związane z publikacją i koordynacją prac na infrastrukturze oraz wskazuje harmonogram i zasady konsultacji z aplikantami.

20 listopada 2018 r. w siedzibie PAP miała miejsce konferencja prasowa, podczas której zaprezentowany został raport "Analiza zmiany kosztów realizacji kontraktów budowlanych w ramach modernizacji sieci kolejowej w latach 2016 -2018" przygotowanego przez firmę CAS dla Izby Gospodarczej Transportu Lądowego przy wsparciu Railway Business Forum oraz firm wykonawczych zrzeszonych w ramach Sekcji Budownictwa Kolejowego.

IGTL była partnerem konferencji "Kolej 2040 – strategiczna wizja rozwoju branży" organizowanej przez Fundację Prokolej oraz Grupę PKP SA. Podczas konferencji dokonano podsumowań dotyczących ostatnich lat i reform w sektorze kolei, w tym w odniesieniu do Masterplanu sprzed 10 lat. W swoich wystąpieniach prelegenci, m.in. Prezes PKP SA, Krzysztof Mamiński oraz Zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa, były Wiceminister Infrastruktury ds. kolei, Andrzej Massel dokonali oceny inicjatyw i inwestycji podejmowanych w ostatnich latach.

Strony