Aktualności


IGTL przekazała wstępne uwagi do projektu cennika PKP PLK S.A. na RJ 2022/2023. Pełne stanowisko Izba przedstawi po dopuszczeniu do postępowania administracyjnego prowadzonego przez Prezesa UTK i zapoznaniu się z całością materiałów - wniosek o dopuszczenie czeka na rozpatrzenie.

Grupa organizacji branżowych - Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Forum Kolejowe – Railway Business Forum, Fundacja Pro Kolej, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Polski Związek Pracodawców Budownictwa - wsytąpiła do Premiera z dramatycznym apelem o natychmiastowe podjęcie działań, mających na celu uruchomienie przetargów przez PKP PLK S.A.

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Forum Kolejowe „Railway Business Forum” i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP skierowało do Ministerstwa Infrastruktury, Prokuratorii Generalnej, Urzędu Zamówień Publicznych i Centrum Unijnych Projektów Transportowych swoje uwagi dotyczące nowej Umowy Bazowej, która ma stać się podstawą organizacji przetargów organizowanych przez PKP PLK S.A.

Podczas targów TRAKO Pani Marita Szustak Prezes oraz Pan Maciej Gładyga Dyrektor Zarzadzający Izby Gospodarczej Transportu Lądowego odbyli szereg spotkań z przedstawicielami firm działających na polskim rynku kolejowym. Spotkaliśmy się m.in. z LTG Cargo Polska Sp. z o. o. W czasie rozmów omawialiśmy obecne wyzwania i problemy związane z prowadzeniem działalności transportowej. Zaprezentowaliśmy również obszary aktywności IGTL i możliwości jakie daje członkostwo w IGTL.

Drugiego dnia targów TRAKO Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury, PKP S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Instytutem Kolejnictwa była organizatorem III Debaty Inwestycyjnej pt. „Perspektywy rozwoju polskiej infrastruktury kolejowej”.

Na wstępie Pan Tomasz Buczyński, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury przedstawił prezentację skupioną m.in. na kolejowych programach inwestycyjnych na nadchodzące lata. (do pobrania poniżej)

Strony