Aktualności


W piątek 7 czerwca br. odbyło się drugie organizacyjne spotkanie Prezydium Forum Inwestycyjnego z Liderami Grup Roboczych. W najbliższych dniach zostaną przekazane informacje dot. terminów spotkań poszczególnych grup roboczych. Do Prezydium Forum powołano: Pana Tomasza Warszę, Dyrektora Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury oraz Pana Marcina Mochockiego, Członka Zarządu, Dyrektora ds. realizacji inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przedstawicielem rynku w Prezydium FI jest Pani Marita Szustak, Prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego. 

15 maja 2024 r. odbyło się zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Transportu Lądowego oraz Railway Business Forum spotkanie branży z przedstawicielami ministerstw i spółek kolejowych. Na spotkaniu obecni byli ministrowie: Maciej Lasek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pełnomocnik Rządu ds. CPK oraz Piotr Malepszak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Zarząd PKP S.A. reprezentował Członek Zarządu Andrzej Bułczyński. Z kierownictwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

15 marca br. Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Forum Kolejowe „Railway Business Forum”, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych oraz Fundacja „ProKolej” zwróciły się do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o pilne konsultacje z branżą w sprawie trwającego na poziomie unijnym procesu legislacyjnego w zakresie zmian w Dyrektywie Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r.

9 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie Prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, Pani Marity Szustak z Podsekretarzem Stanu odpowiedzialnym w Ministerstwie Infrastruktury za sektor kolejowy, Panem Piotrem Malepszakiem. Podczas spotkania Pani Prezes przekazała materiał podsumowujący główne postulaty i priorytety branży, formułowane przez firmy członkowskie Izby Gospodarczej Transportu Lądowego.

12 grudnia 2023 r. odbyło się w Warszawie w hotelu Novotel Centrum odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczne IGTL. Wzorem roku ubiegłego było to spotkanie wspólne z Railway Business Forum. Nasze zaproszenie przyjęło ponad sto osób, w tym przedstawiciele firm członkowskich IGTL i RBF oraz goście, m.in.

Z okazji ich święta życzę wszystkim Kolejarzom, w tym przede wszystkim pracownikom firm członkowskich Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym. Kolej to branża o wielu obliczach, od przemysłu i produkcji, przez wykonawstwo infrastrukturalne, przewozy pasażerów i rzeczy, utrzymanie taboru, do usług, w tym intelektualnych. We wszystkich tych obszarach codziennie każdy z tysięcy pracowników dokłada swoją cegiełkę do budowy pozycji polskiej kolei. Za ten, czasem niezauważany trud, w Dniu Kolejarza wszystkim Wam należy się serdeczne dziękuję.

Strony