Aktualności


Izba Gospodarcza Transportu Lądowego po zasięgnięciu opinii stowarzyszonych firm rekomenduje zniesienie obowiązku stosowania obsady dwuosobowej dla pociągów kursujących z szybkością ponad 130 km/h.

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego przekazała do Ministerstwa Infrastruktury uwagi w ramach konsultacji publicznych założeń do ustawy o czasie pracy maszynistów. W stanowisku zwrócono uwagę na na brak transparentności w procesie opracowywania założeń do ustawy. Przy opracowywaniu zmian systemowych o tak istotnym znaczeniu dla rynku przewozów kolejowych (czyli de facto całego sektora transportu i gospodarki) konieczne jest zapewnienie jak najszerszej i odzwierciedlającej strukturę rynku, reprezentacji zainteresowanych podmiotów.

PKP PLK S.A. udostępniła zebrane uwagi do umowy Projektuj i Buduj obowiązującej od 27 lutego 2018, które będą przedmiotem analizy podczas spotkania GR Zapisy Umów 18 lipca 2018

Firma COLAS RAIL Polska sp. z o.o. dołączyła do grona członków Izby Gospodarczej Transportu Lądowego. Spółka zadeklarowała udział w pracach Sekcji Budownictwa Kolejowego oraz Sekcji Przewoźników Kolejowych. COLAS RAIL Polska jest częścią Grupy Colas - wiodącej na świecie grupy zajmującej się budową dróg i ich utrzymaniem, a także posiada największą i najnowocześniejszą flotę maszyn do robót torowych w Europie. Chociaż 80% działalności grupy poświęcona jest drogom, grupa ta została zróżnicowana poprzez uzupełnienie swojej wiedzy specjalistycznej m.in.

IGTL była partnerem konferencji "Kolej 2040 – strategiczna wizja rozwoju branży" organizowanej przez Fundację Prokolej oraz Grupę PKP SA. Podczas konferencji dokonano podsumowań dotyczących ostatnich lat i reform w sektorze kolei, w tym w odniesieniu do Masterplanu sprzed 10 lat. W swoich wystąpieniach prelegenci, m.in. Prezes PKP SA, Krzysztof Mamiński oraz Zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa, były Wiceminister Infrastruktury ds. kolei, Andrzej Massel dokonali oceny inicjatyw i inwestycji podejmowanych w ostatnich latach.

Strony