Aktualności


 

24 czerwca 2021 r.  Izba Gospodarcza Transportu Lądowego i Railway Business Forum w imieniu firm członkowskich zystąpiły do Ministra Finansów, funduszy i polityki regionalnej, żeby zwrócić uwagę na bardzo poważny problem dla całej branży, wynikający z braku zapewnienia finasowania dla projektów kolejowych z nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027. Jest to wskazywane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A jako główna przyczyna wyhamowania ogłaszania przetargów w ostatnim czasie.

 

Kancelaria JDP wraz z 5 wiodącymi izbami gospodarczymi zrzeszającymi firmy działające na rynku infrastruktury rozpoczyna przygotowanie raportu na temat „Kary umowne w inwestycjach infrastrukturalnych realizowanych w reżimie zamówień publicznych”.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety: https://karyumowne.webankieta.pl/

Wzrost cen materiałów. Jak wykonawca może zapobiec stratom? – zapisz się na bezpłatny webinar

Ceny materiałów budowlanych rosną w szybkim tempie, co powoduje straty po stronie wykonawców. Z uwagi na tę sytuację wykonawcy mogą być uprawnieni do żądania podwyższenia uzgodnionego w umowie wynagrodzenia w celu pokrycia powstających strat.

 

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego organizuje Szkolenie "Nowe Prawo zamówień publicznych"

 

OŚRODEK SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA DZIAŁAJĄCY PRZY DB CARGO POLSKA S.A. ORGANIZUJE
Szkolenie na Licencję Maszynisty

Strony