Aktualności


IGTL w ramach konsultacji publicznych zgłosiła uwagi do projektu ustawy wdrażającej część techniczną IV pakietu kolejowego. Z ich treścią można zapoznać się pobierając poniższy plik.

 

Maricie Szustak, Prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego z powodu śmierci

 

MAMY

 

składamy wyrazy najgłębszego współczucia oraz wsparcia w tym trudnym czasie.

 

Zarząd i Biuro IGTL

 

Poniżej udostępniamy do pobrania materiały dotyczące zmian w RID, które wejdą w życie od stycznia 2021 r. Dokumenty dostępne są w języku angielskim, niemieckim i francuskim.

Organizacje branżowe wspierające rozwój transportu kolejowego:
• Forum Kolejowe – Railway Business Forum
• Fundacja ProKolej
• Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
• Klaster „Forum na Rzesz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0”
• Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych
• Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego wystąpiła do Prezesa PKP S.A. w sprawie udzielenia informacji podjęcia działań związanych z badaniami lekarskimi w trakcie trwania kryzysu COVID19 i po jego zakończeniu. Przepisy Tarczy Antykryzysowej zawiesiły wykonywanie badań, co powoduje narastanie zaległości, których nadrobienie w krótkim czasie będzie niezwykle trudne i może zdestabilizować rynek kolejowy.

Zapraszamy firmy członkowskie IGTL do zapoznania się z Planem Pracy IGTL, który będzie przedmiotem zatwierdzenia przez XXV Walne Zgromadzenie Izby Gospodarczej Transportu Lądowego. Ze względu kryzys COVID 19 IGTL umożliwia składanie wniosków do Planu Pracy i dyskusję nad nimi za pomocą naszej strony internetowej.

Strony