Aktualności


Izba Gospodarcza Transportu Lądowego oraz Railway Business Forum wystąpiły do Ministra Infrastruktury w nawiązaniu do informacji o przyjęciu przez Radę Ministrów projektów uchwał opracowanych przez Ministra Infrastruktury, zakładających zwiększenie limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych o 2,6 mld zł oraz Programu Budowy 100 Obwodnic o 115 mln zł w związku z rosnącymi kosztami realizowania inwestycji drogowych, spowodowanymi m.in.

 Wykonawcy negatywnie oceniają aktualną praktykę zamawiających publicznych w zakresie zastrzegania i egzekwowania kar umownych.

Kongres Budownictwa Polskiego odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia 2022 w Poznaniu (Poznan Congress Centre).

To dwudniowe spotkanie przedstawicieli sektora budownictwa i branż towarzyszących, obejmujące cykl debat, wykładów i obrad z udziałem liderów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów oraz przedstawicieli sektora finansów, ubezpieczeń i administracji państwowej, mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne naszego kraju.

Kluczowe obszary tematyczne Kongresu to:

• Dobre Prawo, Dobre Budownictwo,

30 marca 2022 odbyło się w formule hybrydowej wspólne posiedzenie Sekcji Przewoźników Kolejowych oraz Sekcji Wagonów i Spedycji. Spotkanie otworzył Pan Piotr Macioszek, Wiceprezes IGTL, Przewodniczący Sekcji Przewoźników Kolejowych. Na wstępie zabrała również głos Pani Marita Szustak, Prezes IGTL. Podczas posiedzenia obecna była liczna reprezentacja Urzędu Transportu Kolejowego z Panem Prezesem dr inż. Ignacym Górą oraz Wiceprezesem Kamilem Wilde.

IGTL przekazała wstępne uwagi do projektu cennika PKP PLK S.A. na RJ 2022/2023. Pełne stanowisko Izba przedstawi po dopuszczeniu do postępowania administracyjnego prowadzonego przez Prezesa UTK i zapoznaniu się z całością materiałów - wniosek o dopuszczenie czeka na rozpatrzenie.

Strony