Siemens Mobility Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821
Warszawa
www.siemens.pl/mobility

Siemens Mobility oferuje zintegrowane rozwiązania dla ruchu. Łączymy różne systemy, w celu ułatwienia naszym klientom przewozów pasażerskich i towarowych. Wykorzystujemy nasze doświadczenia w dziedzinie ruchu aglomeracyjnego, dalekobieżnego oraz logistyki w jedną całość: know-how mobilności, którego technologia intermodalna pozwoli zoptymalizować przewozy kolejowe, drogowe i lotnicze.