Zakłady Automatyki "KOMBUD" S.A.
ul. Wrocławska 10
26-600
Radom
www.kombud.com.pl

Zakłady Automatyki Kombud S.A. to jeden z liderów krajowego rynku systemów sterowania ruchem kolejowym (srk). Spółka zajmuje się produkcją, montażem i utrzymaniem urządzeń oraz systemów srk, a także instalacjami w obszarze energetyki i telekomunikacji, prowadzi prace projektowe i przedprojektowe oraz wykonawcze. ZA Kombud powstały w 1991 r. Dzięki wykwalifikowanej kadrze, innowacyjnym produktom, patentom oraz certyfikatom wydawanym przez Urząd Transportu Kolejowego, spółka z powodzeniem konkuruje z zagranicznymi gigantami. Obecnie firma zatrudnia na stałe ponad 200 pracowników, w tym ponad 100 inżynierów, głównie automatyków i elektroników, co czyni ją jednym z większych przedsiębiorstw w regionie.
Zakłady Automatyki Kombud zrealizowały ponad 900 instalacji, w tym 43 systemy komputerowe, systemy zabezpieczenia ruchu oraz urządzenia przytorowe i zasilania. Instalacje Kombudu możemy spotkać na Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK), linii łączącej Warszawę z Trójmiastem oraz stacjach warszawskiego i gdańskiego węzła kolejowego. Kombud zrealizował również prace przy rozbudowie i modernizacji stacji techniczno-postojowej Metra Kabaty. Z infrastruktury modernizowanej z udziałem Kombudu od grudnia 2014 r. korzystają poruszające się z prędkością do 200 km/h pociągi Pendolino.
Jedną z innowacji Kombudu jest ESTER, czyli ekonomiczny system zdalnego sterowania ruchem kolejowym umożliwiający prowadzenie ruchu na liniach o małym natężeniu. Jego cechą charakterystyczną są niskie koszty wdrożenia i utrzymania. ESTER został wdrożony w Lokalnym Centrum Sterowania (LCS) w Drzewicy na linii nr 22 Tomaszów Mazowiecki – Radom. Za jego pomocą można zdalnie nadzorować ruch na blisko 100 km linii kolejowej, na której znajduje się 8 posterunków i kilka przejazdów kolejowych. To najdłuższy w Polsce odcinek linii kolejowej pod nadzorem jednego centrum sterowania.