SBM Sp. z o.o.
Ul. Klecińska 123
54-413
Wrocław
sbm-rail.com

Przedsiębiorstwo sbm sp. z o.o. działa od 2004 roku. Podstawowym zakresem naszej działalności jest budownictwo kolejowe. W tym obszarze zarządzamy kontraktami i realizujemy zadania w formułach projektuj i buduj jak i buduj. W oparciu o zasoby własne i podwykonawców wykonujemy wszystkie prace obejmujące projektowanie, obsługę geodezyjną, nawierzchnię torową, podtorze, rozjazdy, perony i małą architekturę, przejazdy kolejowe, obiekty inżynieryjne, sieć trakcyjną, urządzenia sterowania ruchem. W kooperacji z firmą Schweerbau oferujemy wykonywanie reprofilacji szyn w torze. Dysponujemy zestawem maszyn do robót kolejowych z wykwalifikowanym zespołem operatorów. Jesteśmy kompleksowym dostawcą usług w branży kolejowej.