Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o.
ul. Wielicka 250
30-663
Kraków
www.swietelskyrail.pl

SWIETELSKY RAIL POLSKA Sp. z o.o. jako generalny wykonawca działa w sektorze infrastruktury kolejowej, koncentrując się na rynku polskim. Jest wyspecjalizowaną spółką, należącą do austriackiego koncernu bu¬dowlanego Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
Koncern SWIETELSKY prowadzi działalność od 1936 roku i od tego czasu — zarówno w Austrii, jak i wielu innych krajach — dał się poznać jako solidny wykonawca niemal we wszystkich sektorach budownictwa.
Aktywność w zakresie budownictwa kolejowego w Polsce firma rozpoczęła w 2008 roku. Celem strategicznym SWIETELSKY RAIL POLSKA Sp. z o.o. jest osiągnięcie mocnej pozycji na rynku infrastruktury kolejowej w kraju nad Wisłą poprzez kompleksowe świadczenie usług budowlano-montażowych w zakresie: budowy, modernizacji i remontów linii, bocznic kolejowych oraz układów torowych stacji; robót ziemnych i podtorzowych; systemów od¬wadniających; wykonawstwa obiektów inżynierskich i robót kubaturowych.
Dzięki swojej wykwalifikowanej, doświadczonej kadrze oraz współpracy ze specjalistycznymi firmami podwykonawczymi, a także z podmiotami, należącymi do wspólnej grupy kapitałowej na obszarze całej Europy, SWIETELSKY RAIL POLSKA Sp. z o.o. jest wiarygodnym partnerem biznesowym.
Jako grupa kapitałowa posiada jeden z największych i najnowocześniejszych parków maszyn do budowy i modernizacji dróg kolejowych w Europie. Dzięki temu daje gwarancję wysokiej  jakości realizowanych przez siebie inwestycji.