P. B. S. TRANSKOL Sp. z o. o.
ul. Długa 29
25-650
Kielce
www.transkol.eu

Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego "TRANSKOL" Sp. z o.o. w Kielcach powstało w 1991 roku, jest firmą budowlaną, działającą w branży kolejowej.
Głównym profilem naszej działalności jest projektowanie i kompleksowe wykonawstwo remontów i modernizacji:  stacji, linii kolejowych i tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Wykonujemy przewozy kolejowe i świadczymy usługi trakcyjne na podstawie uzyskanych licencji przewoźnika kolejowego.
Posiadamy Certyfikaty ISO 9001 w zakresie wykonawstwa kolejowych i drogowych systemów komunikacyjnych i robót ogólnobudowlanych oraz ISO 14001 w zakresie systemu zarządzania środowiskowego.