Vossloh Cogifer Polska Sp. z o.o.
Ul. Ludwikowo 2
85-502
Bydgoszcz
www.vossloh-cogifer.pl

Firma powstała w roku 1947 jako przedsiębiorstwo zaplecza PKP pod nazwą Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bydgoszcz”, z zadaniem produkcji rozjazdów kolejowych oraz konstrukcji mostowych.
W roku 2000 została przekształcona w spółkę prawa handlowego i obecnie pod nazwą Vossloh Cogifer Polska sp. z o.o. działa w Grupie Vossloh Cogifer SA wchodzącej w skład koncernu Vossloh AG, zajmującej się produkcją nowoczesnych urządzeń nawierzchni kolejowej, tramwajowej i metra, w szczególności rozjazdów i skrzyżowań torów oraz urządzeń sterowania i sygnalizacji.
Współczesny transport szynowy wymaga nowoczesnych nawierzchni, które gwarantują bezpieczeństwo i komfort jazdy. Nasza firma całkowicie spełnia ten warunek, oferując produkty najwyższej jakości. Potwierdzają to uzyskane świadectwa i certyfikaty.
Vossloh Cogifer Polska sp. z o.o. jest nowoczesnym zakładem, posiadającym wykwalifikowaną załogę, dysponującym specjalistycznym parkiem maszynowym oraz zapleczem badawczym. Wykorzystujemy te możliwości podejmując się realizacji niestandardowych projektów, m.in. dotyczących modernizacji sieci PKP PLK, dostarczając rozjazdy do prędkości 250 km/godz.
Korzystamy z nowoczesnych technologii produkcji oraz nowoczesnych metod zarządzania. Wdrożyliśmy i stosujemy systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska.
Nasza kompleksowa oferta obejmuje projektowanie i produkcję urządzeń torowych, dostawę na miejsce zabudowy, nadzór nad zabudową oraz usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym.
Oferujemy atrakcyjne ceny, krótkie terminy dostaw oraz wysoką jakość produktów.