PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o. o. w Zamościu
Ul. Szczebrzeska 11
22-400
Zamość
www.lhs.com.pl

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. to firma, która zarządza infrastrukturą szerokotorowej linii LHS oraz oferuje usługę trakcyjną i dodatkowe usługi logistyczno - spedycyjne. Na linii LHS znajdują się obiekty infrastruktury punktowej, służące do prowadzenia ruchu pociągów (stacje i mijanki) oraz przeładunku towarów (terminale przeładunkowe, rampy i place przeładunkowe, hale magazynowe, składy celne, wagi wagonowe i samochodowe). PKP LHS optymalnie zarządza kolejową infrastrukturą linii LHS realizując inwestycje odtworzeniowe i rozwojowe oraz remonty mające na celu utrzymanie linii kolejowej nr 65 w sprawności techniczno-eksploatacyjnej. Realizujemy przewozy towarowe w zwartych składach i w pojedynczych wagonach, przewozy intermodalne - kontenery, naczepy samochodowe. Oferujemy kompletną usługę spedycyjną wg zasady „door to door”.