TORPOL S.A.
ul. św. Michała 43
61-119
Poznań
www.torpol.pl

TORPOL S.A. od ponad ćwierć wieku modernizuje szlaki i linie kolejowe dostosowując ich jakość i parametry do wymogów stawianych przez unijne i międzynarodowe przepisy o ruchu kolejowym. Spółka była pierwszą prywatną firmą w Polsce, która prowadziła prace przystosowujące linie kolejowe do prędkości podróżowania 160 km/h. Od 2010 roku TORPOL S.A. prowadzi również działalność na terenie Norwegii.
Do najważniejszych realizacji Spółki należą m.in. modernizacje odcinków linii kolejowych E20, E30, E65 i E75 będących polską częścią paneuropejskich korytarzy transportowych, a także budowa dworca kolejowego Nowa Łódź Fabryczna, jak również wybudowanie nowoczesnych tras tramwajowych na terenie Poznania, Gdańska, Olsztyna oraz Oslo i Bergen w Norwegii.
Potencjał Spółki tworzy ponad 500 doświadczonych pracowników, wśród których znajduje się wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska o szerokich specjalnościach, którą wspomaga rozbudowana i nowoczesna baza sprzętowo-transportowa umożliwiająca samodzielną realizację wszelkich prac związanych z infrastrukturą torową. Od 2011 roku TORPOL S.A. posiada również certyfikat bezpieczeństwa, uprawniający Spółkę do prowadzenia towarowych przewozów kolejowych.
TORPOL S.A. jest Spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych, a także członkiem wielu stowarzyszeń branżowych.