Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.
Ul. Górnicza 1
44-330
Jastrzębie Zdrój
www.jsk.pl

JSK Sp. z o.o. jako Zarządca Infrastruktury Kolejowej prowadzi działalność w zakresie:
•    udostępnienia linii kolejowych w oparciu o zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego cennik za korzystania z wyżej wymienionych linii własności Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o.
•    utrzymania budowli i urządzeń infrastruktury kolejowej,
•    budowy i remontów układów torowych oraz obiektów kolejowych,
•    wykonywania usług projektowych i ekspertyz,
•    usuwania skutków szkód górniczych,
•    prowadzenia działalności szkoleniowej, promocyjnej i innowacyjnej.
•    JSK posiada własne Komisje Egzaminacyjne zatwierdzona przez Urzędu Transportu Kolejowego do  stwierdzania kwalifikacji pracowników związanych bezpośrednio z prowadzeniem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych.

Obszar zarządzany obejmuje tory stacyjne kopalń: Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, Budryk, Pniówek wraz z przyległymi torami szlakowymi oraz stację zdawczo-odbiorczą Pawłowice Górnicze. 
Całkowita długość torów (stacyjnych i szlakowych) pod zarządem Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o.   wynosi około 167 km.
Od 10.01.2011 roku firma posiada Autoryzację Bezpieczeństwa.
W  dniu  27.04.2017   roku   Prezes   Urzędu   Transportu  Kolejowego  Decyzją DBK-WSZM.410.2.2017.RP   wydał   ujednoliconą   Autoryzację   Bezpieczeństwa  nr PL2120170000 z datą ważności od 27.04.2017 roku.
Ponadto Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. posiada Świadectwa Bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy:
- Nr 152/UK/12 dla użytkownika bocznicy Koksowni Przyjaźń w Dąbrowej Górniczej;
- Nr 099/UK/13 dla użytkownika bocznicy Koksowni Radlin w Radlinie;
- Nr 118/UK/13 dla użytkownika bocznicy Koksowni Victoria w Wałbrzychu;
- Nr 137/UK/13 dla użytkownika bocznicy Koksowni Dębieńsko w Czerwionce Leszczynach;
- Nr 168/UK/13 dla użytkownika bocznicy Koksowni Jadwiga w Zabrzu;
Potwierdzeniem wysokiej jakości usług przedsiębiorstwa są otrzymane liczne referencje, nagrody i wyróżnienia.