PGE Energetyka Kolejowa S.A.
ul. Hoża 63/67
00-681
Warszawa
www.pgeenergetykakolejowa.pl

PKP Energetyka S.A. działa na polskim rynku od 2001 r. i jest jednym z czołowych polskich dostawców energii elektrycznej. Właścicielem PKP Energetyka jest jeden z największych funduszy inwestycyjnych na świecie - CVC Capital Partners.
Spółka prowadzi wieloobszarową działalność w zakresie sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej, wyspecjalizowanych usług elektroenergetycznych, sprzedaży paliw płynnych przeznaczonych dla pojazdów szynowych oraz budowy i modernizacji infrastruktury najwyższych napięć. 
Wśród klientów firmy znajdują się m.in. małe i średnie przedsiębiorstwa, duże zakłady produkcyjne, sieci handlowe oraz przewoźnicy kolejowi. PKP Energetyka S.A. posiada własną sieć dystrybucyjną energii elektrycznej na terenie całej Polski, zlokalizowaną zarówno w centrach dużych miast, jak i na terenach słabiej zurbanizowanych. Spółka wielokrotnie pełniła rolę lidera konsorcjów modernizujących linie kolejowe czy infrastrukturę energetyczną. 
PKP Energetyka S.A. zatrudnia blisko 6 000 osób pracujących w całej Polsce. Od stycznia 2016 r. spółka jest oficjalnym członkiem UN Global Compact.